Landmændene er hårdt presset

Der er lys for enden af tunnellen, men først i løbet af et-to år vil situationen være vendt, mener direktør Henrik Galsgaard fra LandboThy, der laver regnskaber for 1500 landmænd i Nordvestjylland

Mismodet har bredt sig i landbruget, hvor indtjeningen er negativ for både svineproduktion, mælkeproduktion og planteavl. Der er lys for ende af tunnellen, men den er ret lang med et perspektiv på op til to år, fortæller direktør Henrik Galsgaard fra landboforeningen LandboThy. Modelfoto fra arkivet

Mismodet har bredt sig i landbruget, hvor indtjeningen er negativ for både svineproduktion, mælkeproduktion og planteavl. Der er lys for ende af tunnellen, men den er ret lang med et perspektiv på op til to år, fortæller direktør Henrik Galsgaard fra landboforeningen LandboThy. Modelfoto fra arkivet

På landsplan berettes der for tiden om tvangsauktioner i landbruget og landmænd, der er så presset, at de søger anden hjælp, end de kan få hos de traditionelle rådgivere. Det er nu socialrådgivere og psykologer, de opsøger. Helt så galt står det ikke til i Nordvestjylland, siger direktør Henrik Galsgaard fra LandboThy, som har ca. 1500 regnskabskunder i et område fra Holstebro i syd op til Hannæs i nordøst og over til Salling i sydøst: - Men der er en mismodig stemning i erhvervet, fortæller Henrik Galsgaard og forklarer: - Svineproducenterne har haft en negativ indtjening i halvandet år og udsigt til i hvert fald et halvt års tid endnu, før det vender. Mælkeproducenterne har tjent pænt indtil midt i 2008, men til gengæld har de nu udsigt til en negativ indtjening i henved to år, før det vender. Læs mere i Thisted Dagblad lørdag