EMNER

Landmændene skal kompenseres

Der bli­ver tale om kom­pen­sa­tion til de land­mænd, der må læg­ge jord til.FOTO: SCAN­PIX

Der bli­ver tale om kom­pen­sa­tion til de land­mænd, der må læg­ge jord til.FOTO: SCAN­PIX

FREDERIKSHAVN:Landmændene i Nordjylland har før - mod kompensation - stået model til naturgasledninger på deres matrikler, og jurist i Nordjysk Udvalg for Landboret, Hans Ole Kristensen, ser derfor ikke det store problem i, at øvelsen gentages. - Vi har jo et meget udbygget naturgasnet i forvejen, og en meter under terræn for den ny ledning er standard, siger Hans Ole Kristensen og peger samtidig på den hidtil anvendte taksttabel for den slags indgreb i landmændenes jorder, når og hvis den ny ledning med norsk naturgas fra Frederikshavn/Sæby i nord til Torup mellem Års og Viborg i syd bliver en realitet. - Landmændene skal have et beløb for ejendommens forringelse. Der kan ikke plantes træer eller dybdepløjes eller bygges på det ”bånd”, der kommer til at skære igennem ejendommen, siger Hans Ole Kristensen. - Desuden skal der kompenseres for strukturskaden, det vil sige dyrkningstabet, og for hvis der er tale om ekstraordinært store drænanlæg og berøring af specialafgrøder. Landbojuristen påpeger, at der allerede består nogle landsaftaler, der et langt stykke af vejen klarer sagen. - DONG og naturgasselskaberne har hidtil været gode til at få den slags store projekter igennem uden for stor utilfredshed. Havde det været master, ville have været en ganske anden og værre sag, siger Hans Ole Kristensen.