Fjerritslev

Landmand bliver DN-formand

Kristian Holm Jensen valgt som formand for DN Fjerritslev

FJERRITSLEV:Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening har fået ny formand. Det blev gårdeje Kristian Holm Jensen, Hjortdal. Lokalforeningens hidtidige formand Jørgen Jensen og tidligere formand gennem 17 år Mariann Stenholm meddelte begge på det konsituerende møde i lokalkomiteen, at de trak sig fra bestyrelsen. - Det kom som en overraskelse. Jeg beklager, at både Jørgen Jensen og Mariann Stenholm valgte at forlade bestyrelsen, siger Kristian Holm. - Efter årsmødet i 2002 fik landbruget som interessegruppe den repræsentation og dermed den medindflydelse, vi ønskede og mente at have brug for. - I det forløbne år har vi fået gang i den dialog, vi har savnet. Vi har måske ikke altid har været enige. Er man enige, får vi ingen dialog, fortæller den nye formand. - Når der i forbindelse med valg på årsmøderne har været antydninger af, at vi har kuppet os til den repræsentation, vi har opnået, så har det intet på sig. Jeg er i lighed med mange af mine kolleger skuffet over, at der ikke mødte flere af den etablerede medlemsskare til det seneste årsmøde. Kristian Holm er ikke begejstret for bemærkninger på årsmødet om, at der var landmænd og de andre. - Det er en demokratisk valgt bestyrelse. At flertallet kommer fra landbrugskredse, ændrer ikke ved lokalkomitiens arbejde. Vi er jo i lighed med den tidligere bestyrelse bundet af Danmarks Naturfredningsforenings formålsparagraf. Jørgen Jensen og Mariann Stenholms udtræden betyder at suppleanterne Bjarne Svaneborg og Poul Sørensen nu indtræder i bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Steen Andersen, Kirsten Nøhr og Palle B. Jensen. Steen Andersen er valgt som næstformand og Palle Sørensen som sekretær. - Jeg og Mariann Stenholm forlader bestyrelsen, vi begge på de seneste to årsmøder har følt, at der manglede opbakning til Danmarks Naturfredningsforenings formålsparagraf, fortæller den afgåede formand Jørgen Jensen. - Der er givet udtryk for en markant utilfredshed. Vi føler ikke, at vi vil sidde som mindretal i en bestyrelse, hvor flertallet har forudfattede meninger, tilføjer han. Både Jørgen Jensen og Mariamm Stenholm fortsætter som menige medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. De vil begge lægge deres arbejdskraft i naturformidling bl.a. ved frivilligt arbejde i Han Herred Naturcenter