Landmand dømt for dyremishandling BØDE: Dyrenes Beskyttelse fik anonym henvendelse om de uforsvarlige forhold

Dyremishandling 1. februar 2005 05:00
BROVST: En landmand fra Brovst er ved retten i Fjerritslev idømt en bøde på 8000 kroner for overtrædelse af dyreværnsloven og bekendtgørelser vedrørende mærkning af kreaturer. Manden var tiltalt for, at han i april 2003 skulle have udsat sine kreaturer for smerte, lidelser og væsentlige ulemper, samt at han ikke havde behandlet sine dyr forsvarligt og omsorgsfuldt under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, idet der ikke var sørget for passende fodring og forsvarligt indrettede og rene lejer til dyrene. Anmeldelse var sket fra Dyrenes Beskyttelse, der havde fået en anonym henvendelse om forholdene. Efterfølgende havde politiet og dyrlæger fra Fødevareregion Nordjylland beset forholdene og konstateret, at nogle af dyrene var ved dårligt huld, fem af dyrene var ikke mærket forskriftsmæssigt, og flere dyr var flyttet fra en ejendom til anden uden behørig anmeldelse til myndighederne. Der var udstedt nogle påbud om ændring af forholdene vedrørende fodring samt mulighederne for ly og læ til dyrene. Ved flere opfølgende besøg på ejendommen var alle påtalte forhold i orden, men overtrædelserne var sket, og det koster 3000 kroner for overtrædelserne af dyreværnsloven og 5000 kroner for den manglende mærkning og overflytning af dyr. nca
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...