Landmand for tæt på Tofte Mose

Danmarks Naturfredningsforening oprørt - Aalborg Kommune har påbudt landmanden at stoppe markarbejdet

En industrilandmand i Østhimmerland har i følge Danmarks Naturfredningsforening stik imod alle regler gødsket, sprøjtet og sået græs klos op ad Tofte Mose, der udgør den sydlige halvdel af Danmarks største fredning. Naturfredningsforeningen har anmeldt ulovlighederne til Aalborg Kommune, som straks har påbudt landmanden at stoppe sin såning. Som et led i Danmarkshistoriens største og dyreste fredning, Lille Vildmose i Østhimmerland, fik en landmand mere end to millioner kroner i erstatning for at lade være med at sprede gødning og bruge sprøjtegifte på arealer nær Tofte Moses nordvestlige udkant, hvor der tidligere har været gravet tørv. Fredningen udlægger de tidligere tørvemarker, der kaldes Smidie Fenner, til arealer, der kan genoprettes til våd mosenatur. Alligevel lod landmanden for få dage siden maskiner køre ud i området klos op ad Tofte Mose, der er en af Nordvesteuropas største og bedst bevarede højmoser, hvorefter der blev spredt kunstgødning og brugt plantegifte. Sluttelig blev arealerne sået til med græs. Det fik Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aalborg Kommune til straks at kontakte Aalborg Kommune, der har tilsynet med, at fredningsbestemmelserne i Lille Vildmose bliver overholdt. Fik påbud om at stoppe I følge foreningen rykkede en ansat ved kommunens afdeling Park og Natur ud, da landmandens ansatte efter at have gødsket og sprøjtet kørte med såmaskiner i naturgenopretnings-området. Landmanden fik påbud om straks at stoppe sin dyrkning, hvorpå der blev taget jordprøver til dokumentation for ulovlighederne. Efterfølgende har han modtaget et skriftligt påbud og er af miljømyndigheden blevet bedt om en redegørelse. - Det er en stor skuffelse, at en landmand ved Lille Vildmose tilsyneladende ikke lever op til sine forpligtelser i fredningen af et af Danmarks allervigtigste naturområder, siger Willy Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening. - Og det er udtryk for en arrogance uden lige, når den pågældende industrilandmand modtager en million-erstatning for efterfølgende at se stort og flot på alle aftaler om naturbeskyttelse ved at gødske og dyrke. Det er klart ulovligt og i tilgift uanstændigt og umoralsk i en sjælden grad, siger Willy Jørgensen.