Landmand frataget retten til at holde dyr

Retspleje 18. september 2002 08:00

ASAA: En 50-årig fritids-landmand fra Asaa er af Retten i Sæby blevet frataget retten til at holde får, geder og kreaturer i en treårig periode efter at være blevet dømt for blandt andet at have overtrådt dyreværnsloven. Med dommen, der også omfattede en dom for fejlagtig øremærkning af kreaturer, fulgte også 20 dages betinget fængsel og en bøde på 8000 kr., og den blev øjeblikkeligt anket til landsretten af den dømte og dennes forsvarer, Claus Bo Jakobsen. Hele sagen rækker tilbage til 2001, hvor der i forbindelse med et kontrolbesøg på den 50-åriges ejendom blev fundet en række kritisable forhold, som blandt andet gik på, at dyreholdet ikke fik nok mad og drikke. Samtidig blev der fundet døde dyr på stedet. I sommer blev der foretaget et nyt kontrolbesøg, hvor det viste sig, at forholdene stadig var de samme som i 2001. Derfor blev sagen bragt for retten, og selv om man fra forsvarets side pegede på, at det var sygdom i dyreholdet, der lå til grund for problemerne på stedet, så vandt dette postulat ikke genhør hos domsmandsretten, der efter endt votering vendte tilbage med den ovennævnte dom til den 50-årige.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...