Retspleje

Landmand frikendt i sag om selvdød ko

Dommeren fandt det forståeligt, at manden misforstod den særlige vejledning

LØGSTØR:Landmanden fra Aggersund, der i sidste uge ved byretten i Fjerritslev var tiltalt for at have overtrådt Fødevaredirektoratets bestemmelserne om mærkning af kvæg, får og geder, er blevet frikendt. Manden var anklaget for, at han - i stedet for at vente tre dage på levering af et erstatningsmærke - havde benyttet et nyt mærke i sin nummerrække til at mærke en selvdød ko, der skulle til destruktion. Af mandens forklaring i retten fremgik, at en af hans køer var død i stalden, og under udslæbningen fra stalden var øremæket revet af og faldet i gyllerenden. Han vidste, at han ikke kunne få destruktionsfirmaet DAKA til at afhente koen, hvis den ikke var forsynet med øremærke. Og han vidste også, at det normalt tager tre dage at få et erstatningsmærke fra Landskontoret for kvæg i Skejby. Med henvisning til at afsnit i cirkulæret om mærkning af husdyr, der omhandler erstatningsmærker, havde han benyttet sig af, hvad han troede var en rigtig fremgangsmåde. Dommer Niels Kirk-Sørensen fandt det forståeligt, at tiltalte misforstod den særlige vejledning og mente ikke at der var tilstrækkelig grundlag for at pålægge tiltalte strafansvar. Af pågældende afsnit i vejledningen lyder: "Hvis der undtagelsesvis bruges et andet øremærke, skal man straks indsende en tro og love erklæring til Landskontoret for kvæg i Skejby. Efter indsendelsen af denne formular, med oplysning om dyrets oprindelige og det isatte CKR nummer, vil dyret blive registreret som slagtet eller destrueret på grundlag af dens oprindelige nummer". Og da det var op mod en weekend, og den døde ko ikke så gerne skulle blive liggende weekenden over, havde han efter bedste overbevisning taget et nyt mærke i sin nummerrække. Han havde konsulteret sin kontrolassistent for at få den foreskrevne tro- og love erklæring tilsendt, og kontrolassistenten var enig i, at fremgangsmåden måtte være den rigtige. Manden mente, at han havde handlet i god tro, og gjort som Fødevaredirektoratet foreskrev, derfor kunne han ikke umiddelbart anerkende et bødekrav. Kontrolassistenten, der havde rådgivet landmanden, var indkaldt som vidne. Han var ikke i tvivl om, at det var en fejl at bruge et nyt øremærke, men problemet var jo, at den døde ko helst ikke skulle blive liggende i tre dage, der kunne i værste fald ske forurening af grundvandet, og så ville landmanden få miljømyndighederne på halsen. Men efter det her vil mit råd til landmændene være, at lade en død ko blive liggende til erstatningsmærket når frem, så kan miljøteknikerne, skrige så højt de vil. Anklageren, vicepolitikommissær Vagn Jensen, kunne godt se problematikken, men ifølge loven må man ikke benytte et andet øremærke. At man efterfølgende får berigtiget formalia vedrørende det fejlagtigt benyttede øremærke fritager ikke for ansvaret.