Vodskov

Landmand med opfindertalent

Jens Østergaard Jensen, fhv. proprietær, Østerbæk 25, Vodskov, fylder tirsdag 65 år.

Jens Østergaard Jensen fylder tirsdag 65 år.

Jens Østergaard Jensen fylder tirsdag 65 år.

Jens Østergaard Jensen er en personlighed i det nordjyske. Han ville have været atomfysiker, men som eneste søn af en slægtsgård valgte han at blive landmand og overtage slægtsgården Ø. Hebbelstrup. Denne drev han i 30 år på mønsterværdig måde. Men ved siden af at være proprietær, var der meget andet, der trak i ham. Hans opfinderinstinkt foldede sig fuldt ud, og det blev til mange initiativer og nationale og internationale patenter i årenes løb. Han kombinerede det enkle fra hans faglige baggrund som landmand med et enestående kendskab til uorganisk kemi. Han var initiativtager og bestyrelsesformand for halmvarmeværket HS Brønderslev Amba og rådgiver for andre halmværker. Initiativtager, næstformand for bestyrelsen og senere teknisk direktør i Scanola A/S. Bestyrelsesformand og teknisk koordinator for Bioethanol A/S. Initiativtager og teknisk koordinator for Biocon A/S. Medinitiativtager og teknisk koordinator for Biocrack ApS. Udvikler i samarbejde med Forskningscenter Risø metode til oplukning af havreskaller til xylose fremstilling. Udvikler i Samarbejde med Rådet for Agroindustri et forsuringsanlæg til reduktion af ammoniakudslip fra stalde. I denne periode blev der også tid til at være formand for Brønderslev og Omegns Landboforening, viceborgmester (V) i Brønderslev kommune og bestyrelsesformand i Rådet for Agroindustri. I 2002 afhændede Jens Østergaard Jensen Ø. Hebbbelstrup, da ingen af hans to døtre ønskede at overtage gården. Han valgte i stedet for at bosætte sig i en smuk skovejendom i Hammer bakker. Men det var ikke nok. Nu blev det til chefkonsulent hos Staring Miljø A/S med videreudvikling af gylleforsuringsanlægget og udvikler samtidig en metode til separation af næringsstoffer fra væsker. Det medførte et internationalt patent. Så avancerede Jens Østergaard Jensen til udviklingschef samme sted og udvikler metode til fraseparering af tungmetaller og nyttiggørelse af værdistoffer i aske. Udvikler desuden sammen med andre ny metode til separering af gylle. Derefter konsulent for Infarm A/S. Udvikler for og i samarbejde med Rådet for Agroindustri en innovativ proces til nedbrydning af lignocellulose, som er under patentering. Hans opfinder- og igangsættertrang synes at accelerere med årene. Hvor vil det bære hen fremover? Jens Østergaard Jensen er gift med Inger og har døtrene Annette 34 år og Kristiane 31 år. Jens Østergaard Jensen er Ridder af Dannebrog.