Landmand meldt til politiet for vanrøgt

BONDERUP:En landmand i Bonderup er blevet anmeldt til politiet for overtrædelse af dyreværnsloven og har derfor haft inspektionsbesøg af politiet og kredsdyrlægen fra Fødevareregion Nord. Landmanden har udegående kreaturer, og ved gennemgangen af ejendommen blev der fundet en død ko og kalv liggende på marken, oplyser vagthavende ved Løgstør Politi. - Vi kan ikke endnu sige, om der ligger dyreværnsmæssige forhold bag dyrenes dødsfald, men det bliver nu undersøgt af kredsdyrlægen. Vi regner med hurtigt at få en rapport fra veterinærmyndighederne, og så tager vi stilling til det juridiske i sagen. De døde dyr blev fjernet fra ejendommen af Falck på foranledigelse af kredsdyrlægen i forbindelse med inspektionen. Fra Dyrenes Beskyttelse i Fjerritslev siger formanden Erik Nygaard, at han for en uges tid siden efter en henvendelse fra lokalområdet var ude at se på forholdene, som han ikke fandt tilfredstillende. Men han konstaterede på den anden side heller ikke noget, der gav anledning til en konkret politianmeldelse. Så det er ikke Dyrenes Beskyttelse, der har anmeldt landmanden. - Jeg gjorde ejeren opmærksom på, at dyrenes opholdssted i den gamle stald ikke var tilfredsstillende, og at der trængte meget til at blive ryddet op. Og det havde jeg indtryk af, at han ville gøre noget ved. Erik Nygaard oplyser, at han flere gange har været ude at se på ejendommens forhold udefra, men ikke skulle nyde noget af at bevæge sig ind i indhegningen til flokken af gamle og uafhornede tyre. - De går bag et alt for spinkelt hegn, som de kan brase lige igennem, hvis de vil. Jeg kan godt forstå, at de lokale beboere er bange for dem.

Forsiden