EMNER

Landmand nægter vanrøgt af kreaturer

En 54-årig landmand fra Nørager Kommune mener ikke, at han har vanrøgtet sine mange kreaturer, som de veterinære myndigheder og politimesteren i Hobro i januar måned besluttede skulle slagtes med kort varsel. 103 af 119 fedekreaturer på gården blev sendt på Aalestrup Eksportslagteri, og i går blev retssagen mod landmanden indledt i byretten i Hobro. Her var der fra ankalgemyndighedens side krav om en bødestraf på 35.000 kroner til landmanden samt krav om dækning af de mange udgifter til indfangning af kreaturerne på marken, indkøb af foder og til forsvarsadvokat. Eneste forhold landmanden kunne erkende, var manglende øremærkning af nogle af sine kreaturer. Blandt de indkaldte vidner var veterinærchef Per Schaap fra Alborg, der betegnede kalvenens forhold i stalden hos landmanden som svinske og helt uacceptable. På grund af tidsnød måtte afhøringen af de to sidste vidner aflyses, og retssagen bliver først genoptaget sidst i maj måned eller begyndelsen af juni, hvor den forventes optaget til dom.