EMNER

Landmand nedkæmper gylle

NIBE:En landmand fra Skørbækegnen ved Nibe tog sagen i egen hånd, da en af hans landbrugsmedhjælpere glemte at slukke for gyllepumpen, der pumpede løs i tre timer inden landmanden opdagede, at gyllebeholderen der flød over. Landmanden alarmerede Nibes redningsberedskab, men inden mandskabet nåede frem, havde han allerede sat en slamsuger, en gummiged og en rendegraver ind på at standse gyllen, der stømmede ned mod en lille sø. Landmandens indsats og beredskabet sørgede i fællesskab for, at den endnu ukendte mængde gylle ikke flød videre til en større nabosø, og nu skal amtets miljøkontor vurdere, hvordan resten af gyllen bedst bliver fjernet. Løsningen kunne blive fjernelse af en tankfuld eller to om dagen i den forurenede sø de kommende dage, eller en total tømning.