Planteavl

Landmand raser over bøde

Hegn med stolper og pigtråd er ikke et tydeligt markskel

LØKKEN-VRÅ:Landmand Erik Jensen har fået en bøde, fordi han ikke har et tydeligt nok skel mellem to af sine landbrugsarealer. Erik Jensen, der har en gård nær kommunegrænsen mellem Løkken-Vrå og Hjørring, har søgt om braklægningsstøtte til en del af sin jord. Men ved et kontrolbesøg i september mente kontrollørerne fra Direktoratet for Fødevareerhverv ikke, at skellet mellem det areal, der ligger brak, og et foderareal med græs, der støder op til, er tydeligt nok, selv om de to arealer er adskilt af et hegn bestående af relativt store træstolper med pigtråd imellem. Erik Jensen har derfor i januar i år fået en bøde på 2000 kroner fra direktoratet. - Jeg forstår det ikke, for enhver kan da se, at der er tydelig forskel på det lave græs på den ene mark og den høje beplantning på brakmarken, forklarer Erik Jensen. Dertil kommer, at hegnet mellem de to marker består af store pæle, der ikke har været flyttet i 16 år, siger han. Ifølge reglerne skal et skel være tydeligt og ikke flytbart, så der ikke er nogen tvivl om, hvor stort det areal, som en landmand søger støtte til, er. - Det er et krav, at man præcist kan se og måle skellet mellem de forskellige slags afgrøder, fortæller konstitueret kontorchef i Direktoratet for Fødevareerhverv, Niels Sønderbye. Baggrunden er, at der er forskellige støttesatser afhængig af, hvad et stykke jord bliver brugt til , og derfor skal man nøjagtigt vide, hvor stort et areal er. Samtidig skal der ikke kunne rykkes på det i løbet af et år, ved at man har et flytbart hegn, forklarer kontorchefen. Han kan dog ikke give en mere konkret beskrivelse af, hvordan et tydeligt, ikke flytbart skel ser ud. Distriktsleder Erik Kjeldsen fra Plantedirektoratet i Aalborg, der også udfører kontrolbesøgene for Direktoratet for Fødevareerhverv, henviser til direktoratets vejledning, når man spørger, hvad der kendetegner et tydeligt, ikke flytbart skel. Han siger dog, at et hegn som det Erik Jensen har bestående af træpæle normalt vil blive betegnet som ikke flytbart. Men samtidig pointerer han, at når en landmand har indsendt et kort over sine arealer, hvor grænserne mellem de forskellige afgrøder går, så fanger bordet. Han ved ikke om det gælder den konkrete sag. - Hvis der er tvivl om, hvor et skel går, kan landmanden udpege det, han mener er rigtigt, når vi kommer på besøg, men der er kun den ene chance for at lave det om. - Nu skal jeg ud at sprøjte i skellet tre gange i løbet af sommeren, siger landmand Erik Jensen. Det koster mere, end jeg får i støtte, mener han. Landmand Erik Jensen har klaget over bøden, men der er en sagsbehandlingstid på tre måneder på at få svar.