Landmand skal have en større erstatning

Forbud mod dyrkning af areal ved Tislum Møllebæk fastholdes.

Arealet ved Tislum Møllebæk må fortsat kun bruges til græsning og høslet, men ejeren får en betydeligt større erstatning, end Hjørring Kommune startede med at tilbyde. Arkivfoto: Henrik Louis

Arealet ved Tislum Møllebæk må fortsat kun bruges til græsning og høslet, men ejeren får en betydeligt større erstatning, end Hjørring Kommune startede med at tilbyde. Arkivfoto: Henrik Louis

Ejeren af et areal på 2,4 hektar ved Tislum Møllebæk har fået forbud mod at genopdyrke jorden, der har været brugt til græsning i en årrække. Begrundelsen er myndighedernes forpligtelse til at passe på naturområder af international kvalitet. Et sådant er Tislum Møllebæk. Området er udpeget til Natura 2000-område. Hjørring Kommune vurderede at dyrkningsforbuddet udløste en erstatning på 4200 kr. for tre år. Det fik ejeren til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, både over dyrkningsforbuddet og erstatningens størrelse. Hæver erstatning - Natur- og Miljøklagenævnet har givet os medhold i påbuddet om ikke at dyrke jorden, men de siger, at ejeren skal have en større erstatning, og det vedkender vi os, siger Jørgen Bing (SF), formand for teknik- og miljøudvalget. Klagenævnet har opgjort erstatningen til 9125 kr. bare for det første år med dyrkningsforbud, men det får ikke Hjørring Kommune til at ændre holdning. - Han får stadig ikke lov at dyrke jorden. Der skal være konsekvens i vores holdning til disse sager, mener Jørgen Bing. Unikt naturområde Dyrkningsforbuddet gælder indtil et år efter at der foreligger endelige Natura 2000-planer. De forventes at være klar i slutningen af 2011 eller begyndelsen af 2012. Til den tid, bliver der formentlig udstedt et varigt dyrkningsforbud på arealet ved Tislum Møllebæk, og så skal ejeren have erstatning én gang for alle. Ådalen omkring Tislum Møllebæk indeholder nogle af de fineste overdrev i Hjørring Kommune. Her vokser bl.a. den internationalt truede orkidé, Hvid Sækspore.