Landmand straffet af slagteriet

RANDERS:Danish Crowns bestyrelse har på sit møde i sidste uge idømt en andelshaver en skærpet bod for fortsat brud på leveringsbetingelserne.Den pågældende andelshaver blev sidste år idømt en bod pa 15 procent af værdien af de svin, der er leveret til anden side. Men trods bod og information om muligheden for splitleverancer fortsatte andelshaveren med afsatning af svin til anden side, oplyser Danish Crown i sit nyhedsbrev. Derfor har bestyrelsen efter indstilling fra svineproducentudvalget besluttet at idømme andelshaveren en skærpet bod på 25 procent af svinenes værdi for den afsætning til anden side, der har fundet sted, siden den første bod blev opgjort. Vedtægterne giver mulighed for at idømme bod på op til 25 procent ved unddragelse af leveringspligten. Det har bestyrelsen og svineproducentudvalget valgt at benytte sig her, da der er tale om gentagen overtrædelse af vedtægterne.