Planteavl

Landmand taber mio. på korn

NORDJYLLAND:En landmand fra Farsø, der i 2007 spekulerede i international kornhandel, hænger på en gæld til DLG Støvring på ikke mindre end 12,5 mio. kroner. Landmanden, der nu er erklæret konkurs, spekulerede i kornpriserne på den såkaldte MATIF-børs i Frankrig, men tabte. DLG Støvring, der havde indgået kontrakterne, måtte dække kontrakterne ind med 12.245.600 kroner og ville så have pengene fra kunden. Nu ville landmanden ikke vedstå, at de aftaler, han havde underskrevet, var bindende, for ifølge landmanden havde DLG ikke rådgivet ham ordentligt og redeligt. Det drejer sig om såkaldte future-kontrakter, hvor investoren køber korn på korte eller lange terminer til faste priser. Men kornet skal ikke fysisk leveres i Farsø, for ideen er, at landmanden sælger kontrakten videre inden udløb og scorer gevinsten. Farsø-landmanden indgik i 2007 i alt fem future-kontrakter og fik i april en gevinst på 84.500 kroner på den ene. Han havde også uden protester betalt de omkostninger, der var forbundet med kontrakterne. Men i løbet af 2007 udviklede kornpriserne på den franske kornbørs sig uheldigt, og DLG blev nervøse for landmandens kontrakter. Man krævede sikkerhed for et eventuelt tab. Både Retten i Aalborg og nu Vestre Landsret siger dog, at landmanden med åbne øjne var gået ind i spekulationerne på det internationale kornmarked, og at han aktivt havde fulgt kurserne via en sms-service, som DLG tilbød. Der kan efter retternes mening således ikke være tvivl om, at aftalerne er indgået, og at landmanden vidste, hvad han gjorde. Derfor skal han betale de 12.245.600 kroner plus renter, og hertil kommer 450.000 kroner i sagsomkostninger. Om han nogensinde kan betale det store beløb, er tvivlsomt, så indtil videre er det de andre landmænd, der er andelshavere i DLG Støvring, som må bære tabet.