EMNER

Landmand: - Vi vil bruge den nyeste teknik

Der bliver taget hånd om ammoniak- og lugtproblemer ved udvidelse

HAVERSLEV:Gårdejer Michael Møller, Haverslev Vang, er sammen med konsulenter i LandboNord ved at undersøge, hvordan lugt- og ammoniakproblemer fra svinebruget ved Skræm kan afhjælpes, når ejendommen udvides fra 40.000 til 80.000 smågrise på årsbasis. - Der findes forskellige metoder. Man kan tilsætte svovl til gyllen, andre bruger bakterier, og der er åbenbart også prøvet med ozon. Jeg er i færd med at undersøge, hvad der er bedst, for der skal findes en løsning, fastslår Michael Møller. - Det er ikke kun af hensyn til naboerne, men også til den fredede Holmsø Hede ved Tingskoven, som har nået tålegrænsen for ammoniaknedfald, forklarer han. - Selv om den ligger 4,5 kilometer væk, kan den blive påvirket, vurderer amtet. Michael Møller tilføjer, at han selvfølgelig vil i dialog med naboerne i Skræm, og han finder det positivt, at de kommer med forslag til at forbedre forholdene. - Jeg er indstillet på, at der skal findes løsninger med hensyn til både overdækning af gyllebeholderne, kørsel og støj. Han oplyser, at hans gård i Haverslev ikke kan udvides mere, og at det er derfor alle smågrisene nu skal fedes op på gården Bisgaard ved Skræm. - Vi har stadig søerne i Haverslev, og det er også godt af hensyn til sygdomsforebyggelse at fede grisene op et andet sted, forklarer han. Når grisene i Skræm når op på 30 kg, bliver de solgt til loakle aftagere. Michael Møller forudser, at der vil gå op mod halvandet år, før alt er på plads til at udvide produktionen ved Skræm. - I mellemtiden kommer der helt sikkert nye erfaringer med gyllebehandling og staldindretning. Man kan måske bygge sig ud af en del af problemet, som han siger. - Det gælder jo om at investere på en måde, så man får mest muligt for pengene.