Lokalpolitik

Landmand vil udvide - naboer kan få lugtgener

THISE:En landmand på Thise Engvej ønsker at ændre og udvide sin svinebesætning, men beregninger fra teknisk forvaltning viser, at udvidelsen kan betyde lugtgener for flere af ejendommens naboer. Politikerne tøver derfor med at give landmanden grønt lys til udvidelsen. Sagen har senest været drøftet i teknik- og miljøudvalget, og her var hovedparten af medlemmerne stemt for at give tilladelse til udvidelsen - trods lugtberegningerne. Men siden udvalgsmødet har der efterfølgende vist sig juridsike aspekter i sagen, som gør, at udvalgsformand Karsten Frederiksen i samråd med teknisk chef, Asger Nielsen, har valgt at genoptage sagen på næste udvalgsmøde. På baggrund af de nye oplysninger skal politikerne drøfte tilladelse contra afslag. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), ønsker at følge forvaltningens indstilling og give afslag, mens Gunnar Larsen (S) er stemt for at give grønt lys for projektet. - Der er tale om en lille forøgelse - det er så minimalt. Det er så lille en sag, som ikke kan volde de store problemer, mener Gunnar Larsen. Den nuværende produktion med søer og smågrise ønskes ændret til en produktion med opfedning af smågrise og slagtesvin, og hvorved antallet af dyreenheder ændres fra 84,7 til 90,9. Karsten Frederiksen mener principielt ikke, at man skal gradbøje retningslinjer - heller ikke, når det drejer sig om lugt fra landbruget. - Det er et holdningsspørgsmål, om der er tale om meget eller lidt. Men jeg ønsker ikke den problemstilling, som vi ser ved støjsager. Uanset, om man kan lide en lovgivning eller ej, må udgangspunktet være, at man følger den, mener Karsten Frederiksen. Gunnar Larsen fastholder, at sagen befinder sig i småtingsafdelingen: - Det kan altså blive så stramt, at man bliver fuldstændig låst fast, at man ikke kan noget - og der ikke sker noget. Når sagen på ny drøftes i udvalget, er holdningerne altså delte - om det nye beslutningsgrundlag ændrer på de politiske synspunkter, vil udvalgsmødet afgøre.