Lokalpolitik

Landmanden: Vi kan ikke leve af naturvandringer

EJERSLEV:Høsten er næsten helt i hus, og to medhjælpere sørger for, at de 170 søer og smågrisene har det godt. Men selv med to medhjælpere i stalden har landmand Poul Roesen i Ejerslev på Nordmors rigeligt at se til. Ikke alene er han formand for Morsø Landboforening. Han er også formand for de 3600 landmænd i hele Viborg Amt, medlem af Landbrugsrådet, næstformand i Landdistrikternes Fællesforening, bestyrelsesmedlem i naturfredningsforeningens lokalkomité, medlem af kreditforeningens og Morsø Sparekasses repræsentantskab samt i repræsentantskabet for TV Midt/Vest. Den 46-årige svineavler sidder ikke med de mange steder blot til pynt. Han er et engageret menneske og åbner gerne munden for at sige sin ærlige mening. På morsingbosk, forstås. Kommunalreformen og hvor Mors skal høre til, har han bestemt også en mening om. - Jeg er ærlig talt bekymret for, hvordan det vil gå landbruget og det øvrige erhvervsliv på Mors, hvis vi bliver en del af en nordjysk region. Efter min mening fører Nordjyllands Amt en alt for restriktiv politik over for landbruget, der på sigt kan resultere i en afvikling af erhvervet. Men vi kan da ikke leve af naturvandringer. Helt hen i vejret Poul Roesen synes blandt andet det er helt hen i vejret, at politikerne i Nordjylland vil fastsætte en grænse på 25 mg/l nitrat i grundvandet. - I Nordjylland virker det som om, det er enten-eller, når det drejer sig om naturbeskyttelse og landbrug. I Viborg Amt er det i langt højere grad både-og. Poul Roesen understreger, at landmænd også bør have forståelse for miljø og naturbeskyttelse. Hvad han da også mener, at de har og lever op til de krav, der bliver stillet. - Der skal være plads til lidt af hvert. I Nordjylland fornemmer jeg, at det hele går lidt op i hat og briller, og at turisme og naturværdier bliver tilgodeset på bekostning af landbruget. Poul Roesen oplever, at politikerne i Viborg Amt har en vis forståelse for, at over en femtedel af erhvervslivet i amtet på en eller anden måde er afhængig af landbruget. Den samme erkendelse fornemmer han ikke, der er i Nordjylland. - I det hele taget savner jeg en udmelding fra Nordjylland om, hvad de egentlig har tænkt sig med Mors ud over, at de gerne vil have os med i deres region, så den kan blive af en vis størrelse. Poul Roesens vision er at Mors kommer til at indgå i en storkommune, som også omfatter hele Salling samt Skive. - Det er ikke sikkert, at det synspunkt er særlig populært hos de fleste morsingboer, fordi Skive sandsynligvis vil blive hovedbyen. Men hvis vi skal klare de kommende kommunnale opgaver, er det vigtigt, at vi bliver store nok. Så er vi nødt til at komme ud over sognepolitikken.