EMNER

Landsby belønnet for gode idéer

Indenrigsministeriet giver 200.000 kr. til Øster Hornum

ØSTER HORNUM: I Øster Hornum har landsbydøden dårlige vilkår. Tilflyttende børnefamilier sørger for, at der til stadighed bliver flere og flere mennesker. Og så har en flok lokale netop fået 200.000 kroner til at gøre området endnu mere tiltrækkende at bo i. Under overskriften "Fællesprojekt i Øster Hornum" har otte repræsentanter for skole, hal og foreninger det sidste halvandet år lavet konkrete planer for elleve ting, der skal styrke følelsen af fællesskab, aktiviteten hos den enkelte og indsigten i kultur og økologi. Planerne er samlet i en ni siders beskrivelse, som Indenrigsministeriets Landistriktspulje nu giver landsbyboerne 200.000 kroner til at føre ud i livet. Ting der enten kan forene beboerne alle på tværs af forskelle. Eller lade grupper, der trænger til mere albuerum, få et fristed, hvor de kan udvikle sig selv. Blandt ideerne er et lege/stille-område, hvor der både er noget for børn og ældre. Her skal man kunne spille kroket samt have to bålhytter. Her skal også udlægges sand til beachvolley, en sandkasse og et tumleområde for små. Det hele bundet sammen af gangstier ved idrætsklubbens nuværende baner. Et andet sted skal der være plads til, at teenagere kan få deres lille kongdømme. "Teenagehytten" skal være for dem, der er midt imellem at være barn og voksen, og som har let ved at blive stødt rundt, lige meget hvor god en vilje man omgiver dem med. Desuden vil man udbygge hallen, så der kan blive springbane og måske pladser til overnatning. Et udkigstårn er også blandt planerne. - Det startede i det små med, at skolen havde brug for nogle atletikbaner. Det udviklede sig til en række andre ting, som vi tror både kan lokke flere til Øster Hornum og få nogle af dem, der bor her, til at blive, siger Poul Gert Poulsen, der er formand for borgerforeningen og med i gruppen. - Det er også for at vise, at vi ikke er en landsby, der er i stagnation. At vi udvikler os, siger lærer Helene Jensen, der er med på skolens vegne. Pengene fra Landdistriktspuljen skal ikke gå direkte til projekterne. I stedet vil man ansætte en konsulent, der kan finde den bedste måde at gennemføre tingene på - herunder at søge flere penge til den praktiske gennemførelse. Ansættelsen af sådan en er det næste punkt på handlingsplanen. Kommunen har støttet sagen ved at bakke op om planerne. Dog ikke økonomisk, og der er ingen løfter om hjælp til driften, når nogle af tingene står færdige. - Vi er ikke vant til at få noget fra kommunen herude. Men vi har da forhåbninger om, at få noget kontant kommunal velvilje senere, siger Leif Bohl Sørensen fra FDF.