EMNER

Landsby får legeplads

Bevilling på 190.400 kr. til landsbyprojekt

VIDSTRUP:Koordinationsgruppen for Leader+ i Vidstrup har fået godkendt en ansøgning på 190.400 kroner til etablering af en legeplads og anlæg af to stier henholdsvis langs banen og som en forbindelse mellem bag Volden og Lille Møllevej. Desuden indgår opsætning af tre gadelamper Med Leader Vendsyssels ok er den sidste brik på plads til at koordinationsgruppen og Vidstrup Borgerforening kan gå i gang med 1. etape af en række fællesprojekter, som skal integrere borgere i landsbyen på tværs af alder. For et par uger siden bevilligede Hirtshals Kommune et tilsvarende beløb. Dog således at en grund i Vid-strup med en værdi på 154.800 kroner indgår i bevillingen. Det areal kommunen stiller til rådighed for projektet, har tidligere været brugt til borgerforeningens aktiviteter. Første etape er beregnet til at koste ialt 427.000 kroner, og heri indgår Vidstrup-borgeres egenarbejde med at rydde grunden, lave jordarbejde og i et vist omfang være med ved opstilling af legeredskaber.