Lokalpolitik

Landsby har kæmpet for nye parcelhusgrunde i ni år

Langholt Samråd mener, at Aalborg har tabt mange skattekroner, fordi byggemodningen er blevet trukket i langdrag, selvom der over årene har været 20 interesserede købere

LANGHOLT:Den sidste ledige parcelhusgrund i Langholt blev solgt i 1996. Siden har Langholt Samråd kæmpet en lang sej kamp for at få byggemodnet nye grunde, men årene er gået, og nye rådmænd er kommet til, men der er bare ikke blevet byggemodnet en eneste parcelhusgrund. - Vi synes selvfølgelig, at det er urimelig lang tid, siger Andy Jensen, der er talsmand for Langholt samråd. I de ni år er det blevet til en alenlang brevveksling og mange telefonsamtaler med byrådspolitikere, tre forskellige rådmand og forskellige embedsmænd, men endnu er den første grund på Kidholm i Langholt ikke klar til nybyggerne, selvom samrådet har haft 20 interesserede købere genenm årene, der har villet bygge i Langholt. - Man kan spørge politikerne om, hvorfor det har taget så lang tid, men det jeg siger er, at politikerne ikke har haft blik for de udviklingsmuligheder, der er i landsbyerne. Landsbyen nord for Aalborg med omkring 1300 indbyggere mangler ikke bare nye parcelhusgrunde, de savner også en fornuftige grunde til, hvorfor det har taget så lang tid at fremme sagen. - Politikerne må svare på det, jeg synes ikke, at vi har fået gode svar. Samrådet, har siden borgerne dannede Langholt Invest og Udvikling i 1995 for at få sat skub i udviklingen, noteret 62 henvendelser mellem samrådet og kommunen i sagen, men der har været mange flere, bemærker Andy Jensen. Talsmanden peger på, at andre kommuner som Nibe, Aabybro og Dronninglund har gjort en ihærdig indsats for at tiltrække tilflyttere fra Aalborg. For eksempel har flere af de borgere, der har været interesseret i en parcelhusgrund i Langholt valgt at bygge andre steder som i Hjallerup og Nr. Halne. - Man kan se, at nabokommunen har markedsført sig meget kraftigt overfor aalborgenserne, og det er da også lykkes for dem at få nogle aalborgensere til at flytte til omegnskommunerne, så det har da betydet, at Aalborg har mistet borgere til omegnskommuner og dermed også skattekroner. Borgerne i Langholt har flere gange fået det svar fra kommunen, at byggemodningen er blevet udsat, fordi det var en del af en prioritering, men det forstår Andy Jensen ikke. Han peger på, at det er omkostningsfrit for kommunen, for når der bliver byggemodnet bliver grundene efterfølgende solgt til kostpris. Andy Jensen har ikke nogen forklaring på, hvorfor politikerne i Aalborg ikke har kunnet se ideen i en byggemodning udover at den politiske vilje har været lige så lidt til stede som parcelhusgrunde i Langholt. Svært at forstå - Det har vi meget svært ved at forstå, vi tror også, at kommunen er interesseret i at borgerne bliver i kommunen frem for at flytte andre steder hen. Selvom der ikke kommet nye grunde til, så betyder det ikke, at der ikke er blevet bygget i Langholt. Der er blevet bygget privat udlejningsbyggeri fra 1999 til 2003 er der opført 18 nye boliger, og i år er seks nye private udlejningsboliger på vej, men byen savner parcelhusgrunde til familier, der gerne vil bosætte sig i byen. - Vi har meget brug for den udvikling som en lille by. Der skal større og større underlag til for at fastholde servicefaciliteter som skole og børnehave, siger Andy Jensen, der bemærker, at elevtallet i skolen er steget fra 120 til 160 fra midten af 1990érne. Især de unge børnefamilier har fået øjnene op for Langholt, der ligger ude i det grønne og tæt på motorvejen og dermed Aalborg. Unge familier - Vi har haft stor tilgang af unge familier, der flytter herud. Der er stor interesse for at bygge mere, vi mangler parcelhusgrunde. Men nu lysner det for Langholt, for nu ser det endelig ud til, at byggemodningen på den kommunalt ejede grund snart bliver igangsat med fire grunde i år. Endnu er sagen dog ikke på plads, for kommunen mangler at få en aftale på plads med en lodsejer. - Det positive er, at det nu er på budgettet, og at rådmanden har sagt, at grundene kommer, siger Andy Jensen, der mener, at man nu ser fremad. Det nye boligområde i Langholt har plads til i alt 30 parcelhusgrunde, der formentlig blive byggemodnet i takt med salget. Endnu er der ingen priser på de nye grunde, men Andy Jensen skyder på , at prisen bliver et sted mellem 250-300.000 kroner. De første grunde bliver på 1000 kvadratmeter, mens de efterfølgende grunde bliver på 800 kvadratmeter.