Museer

Landsby i oprør over lukning af museum

Borgerne i Als vil ikke stiltiende lade hjemstavnsmuseum smuldre

Hjemstavnsmuseet tæt ved Als kirke lukkes, og byens "rødder" flyttes i første omgang til Hadsund og senere til Vestbjerg nord for Limfjorden. Foto: Ejlif Rasmussen

Hjemstavnsmuseet tæt ved Als kirke lukkes, og byens "rødder" flyttes i første omgang til Hadsund og senere til Vestbjerg nord for Limfjorden. Foto: Ejlif Rasmussen

Adskillige borgere i Als er i oprør. Bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum har besluttet, at byen ikke længere skal have et hjemstavnsmuseum. Samlingerne skal i første omgang flyttes til Hadsund og på længere sigt nord for Limfjorden. Oplysningerne om museets endelig kom frem på Als Borgerforenings generalforsamling, hvor formanden, Erik Brandt, oplyste, at museumsinspektør Lise Andersen, Hadsund, havde kontaktet ham og fortalt, at museet vil blive ryddet inden vinteren. På generalforsamlingen rejste der sig straks en storm af protester. Oplysningen om museets nedlæggelse kom bag på alle. Hjemstavnsmuseet, der er placeret smukt tæt ved Als kirke, blev opført af egnens borgere i 1948. Det er bygget af dele fra ejendomme i Buddum og Als Hede. Det var en lokal forfatter, Carl Raaschou, der tog initiativ til at oprette museet. Baggrunden for museumsbestyrelsens beslutning om at lukke er, at det er for dyrt i forhold til de mennesker, der besøger det. På borgerforeningens generalforsamling blev det besluttet, at man ikke stiltiende vil lade museet smuldre. Der var røster fremme om at oprette en forening til hjemstavnsmuseets bevarelse. I første omgang blev det dog overladt til borgerforeningens bestyrelse at arbejde med sagen, men der skal hurtigst muligt indkaldes til et borgermøde med et punkt på dagsordenen "Als Hjemstavnsmuseum".