Hobro

Landsby- møde skal sætte Stenild på landkortet

STENILD:Forsamlingshuset i Stenild er tirsdag rammen for starten på projekt Stenild på Landkortet. Her kan Torben Mikkelsen fra Kultur- og Foredragsforeninge, fortælle nærmere om den bevilling på 75.000 kroner, som projektet har modtaget i støtte fra Sundheds- og Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. I mødet tirsdag deltager kommunens udviklingskonsulent Pia Bonde, som vil lede den del af mødet, hvor det gælde rom at komme med ideer til Stenilds udvikling og hvordan man bedst kan prioritere. Formålet med projektet er i første omgang at udvikle en egentlig landsbyplan med henblik på at udnytte de eksisterende ressourcer bedst muligt, sådan der er sammenhæng mellem de forskellige initiativer. Ud over pengene fra Landdistriktspuljen er det meningen også at søge midler hjem fra andre EU-puljer og fonde. Torben Mikkelsen oplyser, at der er indgået aftale med konsulentfirmaet Grobund ApS, Hobro, som også har været med i forberedelserne til udviklingsorganisationen LAG Himmerland, der omfatter de to kommuner Mariagerfjord og Rebild.