EMNER

Landsby-strukturen skal videreudvikles

BRØNDERSLEV:Skal Brønderslev Kommune have en landdistriktspolitik? Det spørgsmål skal drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2005. Borgerforeningerne i Brønderslev Kommune har fremsendt et oplæg til en landdistriktspolitik. Økonomiudvalget ønsker nu at tage et møde med B.I.B.K.O. - Borgerforeningerne i Brønderslev Kommune, for at drøfte sagen nærmere. -Ifølge forslaget er det overordnede mål at fastholde og videreudvikle den landsbystruktur, som er i Brønderslev Kommune, fortæller en talsmand fra B.I.B.K.O.,Eddy Marrup. -De større landsbyer skal fortsat kunne udbyde de basale kommunale servicefunktoner. Blandt andet børnepasning, skole mindst til 7. klasse, kollektiv trafik, velfungerende infrastruktur, ældreservice og et fælles forsamlingslokale. Borgerforeningerne har samtidig fremsendt forslag til vedtægter for Landsbyrådet. I forslaget til vedtægter er der blandt andet en bestemmelse om, at byrådet hvert år efter budgetlægningen udmelder den økonomiske ramme, der er afsat til rådets aktiviteter. Byrådet kan i den forbindelse fastlægge overordnede retningslinjer for anvendelsen.