Frejlev

landsby vokser

] Svenstrup-firmaet Cato Ejendomme A/S vil købe 40 hektar landsbrugsjord vest for Frejlev by og udstykke det til boliger. ] Frejlev har i forvejen fået 200 nye boliger i kvarteret ved Vivaldisvej, og der er nu knap 1000 husstande inden for bygrænsen. ] Tilflytningen kan mærkes på Frejlev Skole, som om få år har tre spor/klasser på alle årgange.