Landsbycenters vækst er vigtig

Ungdomsklub og lejeboliger er to af forslagene fra udviklingsværksted i Trekroner

TREKRONER:Snakken gik livligt, da fem arbejdsgrupper mødtes igen i Trekroner Landsbycenter for at diskutere fremtidsmuligheder i den sydøstlige del af kommunen. Mødet var opfølgning på et udviklingsværksted for et par uger siden, og selv om fremmødet var skrumpet til 16, blev der nedfældet en stribe konstruktive mål, der nu arbejdes videre med. Overskriften, som alle var enige om, er at Trekronerområdet med skole og landsbycenter er skoledistriktets naturlige samlingspunkt, og at det fortsat skal styrkes og udvikles. En gruppe arbejder på at oprette en fritidsklub for skolebørn, der er vokset ud af skolefritidsordningen i centeret. - Der er brug for et trygt og hjemligt sted at være i fritimerne, både om morgenen og efter skoletid, lød det fra gruppen, som består af Sanne Pedersen, Susanne Meelsen, Kirsten Borregaard, Lone Risager, Vivi Christensen og Lars Simonsen. De har øje på en tidligere lærerbolig, som er kommunalt ejet og lejes ud, men andre muligheder undersøges. Målet er en lav brugerbetaling og at eksisterende forhold bruges mest muligt. Det undersøges også, om der kan hentes fondsmidler til ungdomsklubben, og gruppen er kommet så langt som til at tale om målsætning, markedsføring, kostpolitik og evaluering efter igangsætningen. Lejeboliger ved landsbycenteret er også et aktuelt emne, og gruppen med Lisbeth og Erik Andersen og Annelise Glud som tovholdere har kontaktet Fjerritslev Boligforening, der gerne vil bygge lejeboliger på landet, hvis der er et behov. - De kan sågar fordeles med to i Trekroner, to i Haverslev og to i Bonderup, meddelte Erik Andersen. Karl Aage Jespersen, Holmsø, opfordrede til at gå videre med ideen på samme måde som i Thorup-Klim, hvor seks lejeboliger er på vej. Andre ideer, der arbejdes med, er en sti fra den gamle banelinie i Bonderup til spejdergrunden Tingheden, trafiksikring og bedre skiltning samt udvikling af Haverslev Havn og campingpladsen.