Lokalpolitik

Landsbyen Rørbæk får nu status som lokalcenter

RØRBÆK:Nu er det ganske vist, at Rørbæk med kommunalbestyrelsens endelige godkendelse tirsdag aften har fået status af lokalcenter fremover. Ifølge borgmester PoulLarsen giver det landsbyen betydelig bedre udviklingsmuligheder fremover. Som lokalpatriot mente Poul Erik Larsen (R), at der var grund til at kippe med flaget i byrådssalen, fordi kommunalbestyrelsen med sin godkendelse tilgodeser landsbyen med hensyn til fremtidige muligheder for at etablere nye arbejdspladser i lighed med dem, der er skabt i forbindelse med hjælpemiddelcentralen Zealand Cares etablering i landsbyen for knap et par år siden. Det var ellers tæt på, at amtet dengang spændte ben for Zealand Cares etablering. Modstanden skyldtes, at amtet i første omgang ikke ville give tilladelse til byggeriet af lageret i landzone under henvisning til byggeprojektets omfang i forhold til Rørbæks daværende status som afgrænset landsby. Som formand for teknik- og miljøudvalget udtrykte Søren Munk (V) håb om, at Rørbæks nye status som lokalcenter også vil komme til at afspejle sig i den nye endelige regionsplan for Nordjyllands Amt, hvilket ikke er tilfældet i det aktuelle udkast. Ejvind Lassen kunne som slutbemærkning under sagsbehandlingen i byrådssalen oplyse, at der de sidste to år er etableret over 30 nye arbejdspladser i Rørbæk. - Det viser blot, at der er muligheder for at skabe udvikling og arbejdspladser i landsbyer som Rørbæk, erklærede Ejvind Lassen.

Forsiden