Bonderup

Landsbyens gadekær fejret

MANSTRUP:De sortbrogede kvier på nabomarken så nysgerrigt til, da alt hvad der kunne krybe og gå i Manstrup og Bejstrup i går flokkedes i det grønne for at indvie det nye fælles samlingssted, Manstrup Gadekær. Det skete på festlig vis til akkompagnement af hornmusik, vajende flag og et rødt silkebånd, som borgmester Otte Kjær Larsen klippede over efter at have rost det lokale initiativ. - Landsbykulturen er ikke død, selv om nogen siger det. Her har I fået noget godt, både for unge og ældre, og I har vist at man kan skabe noget ved engagement og sammenhold, sagde han. Og så gik det ellers løs med landsbydyst for børn og voksne på opfindsomme discipliner, loppemarked og hoppeborg, pølsebod, fadøl og sodavand i højt solskin, mens et velvoksent slagtesvin roterede over sagte ild til aftenens fest i teltet. Halinspektør Jan Würtz, Bonderup, sørgede for at programmet klappede, og de aktive bag Manstrup Gadekær glædede sig over, at der nu kan sættes foreløbigt punktum for adskillige års arbejde for at skabe det nye samlingssted midt i Manstrup. Blandt andet skulle der både en ændret jordfordeling og en langvarig sagsbehandling i amtet til, før projektet kunne realiseres. Henrik Schmith fra gadekærets bestyrelse fortalte, at mange frivillige har bidraget både praktisk og økonomisk, ikke mindst lokale håndværkere og egnens pengeinstitutter. Der var også rare gaver på indvielsesdagen, blandt andet 5000 kr. til legepladsen og en solid bænk. - Det er en flot opbakning i sådan et lille samfund som vores, og vi tror på, at vi får glæde af det. Nu har vi fået et trygt sted midt i byen, hvor børnene også kan være, så de ikke mere skal over omfartsvejen til det gamle anlæg. Og det er rigtig godt, sagde Henrik Schmith.