Lokalpolitik

Landsbyer bevarer busrute

Stormen lagde sig med nyt udspil fra NT for busrute 224, 225 og 227

LINDERUM:Amtsborgmester, og NT's bestyrelsesformand, Orla Hav (S) tog i sit første indlæg en stor del af vinden ud af proteststormen, da det onsdag aften var offentligt møde i Ugilt Forsamlingshus om NT's kommende besparelser i busdriften. Men amtsborgmesteren startede med at kommentere fremmødet, inden han omtalte nye udspil til køreplaner, som NT's bestyrelse havde sat trafikselskabets køreplanafdeling til at udarbejde. - Jeg er lidt imponeret over hvor mange, der ikke er interesseret i hvor fodboldmesterskabet ender, sagde Orla Hav med en hentydning til, at samtidig med at mødet vistes guldkampen mellem FCK og Brøndby på tv. Orla Hav angav flere grunde, til at NT skal spare, inden han overlod det til køreplanchef Ole Schleemann at gennemgå de reviderede ændringer i busrute 224, 225 og 227: Staten fjerner 21 mio. kr. i tilskud fra 2004. Regeringen har pålagt amtet at spare, så amtets tilskud til busdrift ikke kan stige. NT bygger busterminal i Aalborg i stedet for en gammel og udslidt. Der skal ny teknologi ind i busserne. Forklaringerne var en reaktion på et skarpt udfald fra bestyrelsesmedlem Ketty Svendsen for borgerforeningen i Lørslev. - Herude kan vi ikke lade være med at tænke på de mange penge, der bliver brugt på byggeriet i Aalborg, på bonusordning til vognmændene, på trafiktællinger, der gennemføres i ferieperioder, og på at der nu skæres i servicen overfor passagerne, mens administrationen ikke røres, lød hovedessensen af et længere indlæg fra hende. - Vi har da registreret, at der kom masser af reaktioner herfra, og at vi nok gik over stregen. Det har vores kontor kigget på, for det er vigtigt for os at folk kan komme på arbejde, på uddannelsesinstitutioner og i skole. Derfor har vi fået lavet alternative forslag til at nå vore sparemål, fortsatte Orla Hav inden han overlod det til Ole Schleemann at gennemgå de nyeste udspil. De betyder at der fortsat vil være busafgange i Astrup, Glimsholt og landsbyerne langs Ugiltvej, men at besparelserne generelt i højere grad lægges på buskørsel udenfor skoletider. Køreplanoplægget fik ikke ret mange kommentarer fra den store forsamling, men i en pause sagde Niels Marquardsen, Astrup, til avisen: - Alt andet lige er det NT kommer med nu til at leve med. Borgmester Søren Risager (V), der deltog i mødet som næstformand i NT's bestyrelse, oplyste, at ændringerne betyder, at der er lagt 900.000 kroner oveni de køreplanforslag, der har være i ude høring. Resten af debatten kredsede omkring brugen af teletaxi og nogle af tilhørerne skulle lige aflevere nogle kritiske bemærkninger om det første køreplanudspil fra NT. Oplægget omkring teletaxi er endnu ikke vedtaget, men ifølge det skal passagerer ved kontant betaling altid betale seks kroner pr. zone og mindst to zoner. Der er ingen billettering, hvilket betyder, at der skal købes en ny billet ved omstigning til bus. Thorkild Nielsen, Lørslev spurgte, om ikke der her er tale om en skjult takstforhøjelse, hvilket NT-formanden gav ham ret i.