EMNER

Landsbyer får grimme naboer

Grusgrav og el-tårne på vej sydvest for Øster Hornum

BYRSTED:Tilflyttere er velkomne i Støvring Kommune, der øger sit indbyggertal med 6 procent hvert år. Men ved Lille Hjeds, Bradsted og Byrsted får man snart nogle, man helst havde været foruden. Skæbnen vil, at det danske samfund vil placere to ting midt i naturen, der skal komme almenvellet til gode, og det kommer - lidt groft sagt - til at gå ud over beboerne her. De omdiskuterede 400 kV-kabler fra elselskabet Eltra kommer til at gå lige forbi her med deres 42 meter høje master, og samtidig vil Nordjyllands Amt lave en grusgrav på 650 hektar tæt på landsbyerne og op mod Øster Hornum. Noget der selvsagt ikke vækker begejstring blandt de lokale, så der mødte godt 80 tilhørere op, da amtet bød til debatmøde om grusgraven i sidste uge. - Der var ingen konklusion på mødet og det handlede mest om, hvilke etaper arbejdet kommer til at foregå i, fortæller Kjeld Jørgensen fra Byrsted, der deltog i mødet. Han er blandt indsigerne - for hans vedkommende via Det Radikale Venstre - og dem er der en del af. Støvring Kommune er ikke begejstret for udsigten til at få en grusgrav og vil have den begrænset mest muligt. En af de nærmeste naboer, Niels Christian Thomsen, har stået for en underskrift-indsamling mod placeringen, og også Danmarks Naturfredningsforening maner til størst mulig forsigtighed. Placeringen af grusgraven står næppe til at ændre. Men størrelsen af det område, der skal indrages, kan der stadig tales om, og det er der en del lokale, der gør. Tolv indsigelser er der kommet, og det har ført til, at amtet allerede nu har begrænset det aktuelle område en hel del. Hvor der først var tale om tage en luns af landskabet på 2.500 hektar, har man nu indsnævret området til godt en fjerdedel som "regionalt råstof-område". - Noget af det, der bekymrer os, er trafikken af lastbiler, der følger med. De kommer til at køre på den vej, som lokale børn bruger, når de skal i skole i Suldrup, siger Kjeld Jørgensen. Høringsfasen på projektet, hvor alle kan gøre indsigelser, løber frem til den 18. november. Graveriet ventes at vare i 15-20 år.