Landsbyer får større råderum

Hurtigere sagsbehandling ved at flytte kompetancen i byggesager fra amtet til kommunen

Lokalpolitik 6. september 2002 08:00

SÆBY: Landsbyerne i Sæby Kommune får større råderum. De snerrende landzonebestemmelser lempes ved udarbejdelse af nye kommuneplantillæg og lokalplaner. De vil sammen med øgede udviklingsmuligheder betyde, at byggesager afgøres tættere på borgerne end hidtil, nemlig af kommunen. Amtet kobles fra. - Jeg ser det som en klar fordel, at beslutningerne fremover vil blive truffet lokalt af personer med større lokalkendskab end amtets medarbejdere og amtstsrådspolitikerne. Det vil betyde større smidighed og hurtigere sagsbehandlig, siger borgmester Folmer Hansen (V). - Fremgangsmåden er enten, at en landsby helt bliver overført fra land- til byzone, så kommunen overtager kompetancen fra amtet - eller at der laves en ny lokaplan og kommuneplantillæg inden for hvis rammer kommuen kan give byggetilladelser, selvom landsbyen forbliver i landzone. De forskellige grænser aftales efter forhandling med amtet for de enkelte byer. Thorshøjs tur Reglerne for byggeri og udviklingsmuligheder er allerede blevet gjort lempeligere i Præstbro efter gennemførelse af en ny planlægning med overførsl til byzone. Og nu kommer turen til Thorshøj. Her har borgerne - ligesom tilfældet var i Præstbro - været inddraget i planlægningen. Den lokalplan, som både teknisk udvalg og økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, er blevet til ved et samarbejde mellem Thorshøj Borgerforening, lokale arbejdsgrupper og Sæby Kommunes plansektion. I begge offentlighedsfaser har der været holdt borgermøder. Den Thorshøj-plan, der nu er klar til endelig godkendelse, justerer på områdegrænserne for de forskellige anvendelsesmuligheder. Planen har som formål dels at fastholde Thorshøj i landzone og dels at åbne muligheder for, at centerområdet langs Hjørringvej styrkes og bliver omdrejningspunktet for byens liv. Der er herfra, at der skal drives erhverv i byen. Samtidig åbnes der mulighed for at etablere to jordbrugsparceller ved Tryvej. Voerså på vej En lignende plan er på vej for Voerså. Her er offentlighedsfasen i fuld gang. Borgmesteren venter, at den nye Voerså-plan kan være på plads til efteråret. Store dele af byen er allerede i byzone. Den nye planer vil inddrage hele Voerså i byzone. - Det er planen, at der også skal lave nye lokalplaner, så kompetancen i vidt omfang flyttes fra amtet til kommunen i Understed, Syvsten og Hørby, ligesom der også på et tidspunkt skal laves en ny plan for Lyngså, tilføjer Folmer Hansen. Rækkefølgen for dette planlægningsarbejde er ikke endelig fastlagt. Kommunens tre største byer - Sæby, Østervrå og Dybvad - har allerede i en årrække været placeret i byzone.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...