Døstrup

Landsbyer får støtte til både foredrag og fugletårn

Landdistrikstårdet har udpeget 11 projekter i Mariagerfjord Kommune, som får økonomisk hjælp.

De 11 projekter i landsbyer kan se frem til et økonomisk løft, efter at landdistriktrådet på sit seneste møde har fordelt 242.000 kr. Der lå i alt 18 ansøgninger, og flere af de 11, der slap gennem nåleøjet, kan se frem til den maksimale støtte på 25.000 kr. Pengene går til vidt for skellige formål. F. eks. er Hørby og Visborg gået sammen om et fælles projekt inden for den alternative verden, når det handler om kost, behandling m.v. Ideen er støttet med penge til foredrag, workshops m.v. Borgerne i Døstrup har fået godkendt et projekt og får hjlælp til at bygge blandt andet shelters og fugletårn på Bytoften. I Hem, Sem og Skrødstrup-området er der bevilget støtte til køb af udstyr til friluftscentret Mosely, hvor skolergrupper m.v. kan overnatte under primitive former.