Lokalpolitik

Landsbyer har brug for borgernes engagement

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bjer­get er én af de lands­by­er, der bli­ver sat fo­kus på ved en ræk­ke bor­ger­mø­der. Ar­kiv­fo­to

Over 100 borgere med til det første af otte borgermøder om landsbyernes fremtid TØMMERBY-LILD: ”Dialog og åbenhed – det er min facon. Jeg håber på et stort engagement i dette spændende projekt – kom bare an”, sagde formanden for Udvalg for teknik og miljø i Thisted Kommune, Ole Westergaard, Nors, ved det første borgermøde i rækken af otte, der skal informere thyboerne om Thisted Kommunes og Landsbygruppen Thys projekt ”Landsbyer og Landdistrikter i Thisted Kommune på vej mod fremtiden”. Samtidig skal informationsmøderne opfordre til at borgere og foreninger sætter sig sammen og udtænker projekter, der kan udvikle netop deres egn. Mødet i Frøstrup samlede over 100 deltagere på Tømmerby-Lild Kulturcenter. Thisted Kommunes Realdaniaprojekt og Landsbygruppen Thys projekt supplerer hinanden og har begge til formål at sætte fokus på og støtte en positiv udvikling af landsbyer og landdistrikter i Thisted Kommune. Rigtig julegave Realdania sendte umiddelbart før jul en rigtig julegave i form af garantier på 30 mill. kr. til projekter i Thisted Kommune. Disse midler skulle gerne blive fordoblede ved hjælp af medfinansiering fra andre fonde, private og kommunen, fortalte teknisk direktør Torben Juul-Olsen. - Vi blev måske lidt pikerede over betegnelsen ”Yderområde” i den seneste landsplanredegørelse. Men vi har ikke så meget imod betegnelsen, så længe der følger penge med, konstaterede han. Torben Juul Olsen fortalte om det hidtidige analysearbejde, hvor man har set på Thisted Kommune som helhed i forhold til en anden udkantskommune, nemlig Lolland og endelig i forhold til Danmark som helhed. Det er der kommet et temmelig digert værk ud af ”Ny Dynamik i Danmarks Yderområder”. Efterfølgende fremlagde Torben Juul-Olsen teknisk forvaltnings analyse af de respektive byer, der blev behandlet på mødet, nemlig Frøstrup, Vesløs, Øsløs, Østerild, Hundstrup, Bjerget, Amtoft og Lild Strand. Her havde forvaltningen set på byernes styrker, svagheder og potentialer. Fællesnævneren for de fleste et vigende serviceniveau og tomme huse. Liste over ildsjæle Thorkild Jensen, Landsbygruppen Thy, informerede om Landsbygruppen Thys projekt, hvor Realdanias projekt kom som sendt fra himlen som den store medfinansiering til landdistriktsprogrammet. Thorkild Jensen pegede på en spørgeskemaundersøgelse, der henvender sig til lokalsamfundene. Samtidig efterlyste Thorkild Jensen en liste over ”ildsjælene” i lokalområderne. - Vi vil gerne lave en ”Idébank” hvor der er plads til alle, såvel nye som ældre idéer fra skuffen. Kun på den måde kan vi få overblik over alle de gode idéer der opstår rundt omkring, og navnlig få mulighed for at evt. kombinationsmuligheder, sluttede Thorkild Jensen. Arbejdsgrupper Thisted Kommunes konsulent på Realdaniaprojektet, Sven Buch, byfornyelsesselskabet Kuben, Aalborg, fortalte om eksempler på udviklingsprojekter fra andre egn, bl.a. beboer- og sejlerhus i Lohals, byparker og torve. Mødets sidste del bestod af arbejde i arbejdsgrupper, hvor borgere fra de respektive lokalsamfund satte sig sammen og diskuterede mulighederne for netop deres egn, efterfulgt af debat. Det næste borgermøde holdes den 24. januar i Klitmøller for områderne Klitmøller, Ræhr, Vigsø og V. og Ø. Vandet.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.

Du skal skrive noget tekst

Du skal skrive noget tekst