Lokalpolitik

Landsbyer kan blive klemt i ny kommune

Nord-model og syd-model blev drøftet - men løsningen ligger ikke lige for

LØKKEN:Der var klart flere spørgsmål end klare svar, da knap hundrede borgere fra Løkken-Vrå Kommune onsdag satte hinanden stævne på Løkken Centralskole. Emnet var kommunalreformen. Overvejelserne gik på, om Løkken-Vrå Kommune vil få det bedst sammen med Hjørring, Hirtshals og Sindal, eller borgerne får det bedre i en kommune med Brønderslev, Pandrup - og måske flere Jammerbugtkommuner. En deling af kommunen var også oppe at vende. - Hvorfor er man så bange for at dele kommunen og lave nogle mere lige linjer, spurgte Jens Møller. - Skal vi følge oplægget er det undtagelsen at dele kommuner. Der skal være helt specielle forhold, der taler for. De nye kommuner skal virke fra 1, januar 2006 - og de skal virke fra dag et. En deling er en absolut nødløsning, lød svaret fra borgmester Knud Rødbro. Leger med Hjørring Borgmesteren kunne fortælle, at Løkken-Vrå Kommune fortsat forhandler med Hjørring og Brønderslev. Men endnu ved kommunalpolitikerne ikke, hvilke opgaver de nye kommuner skal være i stand til at løfte. - Det er faktisk nogle umulige betingelser, vi har fået at agere på. Hertil kommer tidspresset. Vi er nødt til at være med i debatten med vores nabokommuner nu - ellers når vi ikke at komme med på toget, sagde Knud Rødbro. - Hvis vi for eksempel skal med i en hjørringvendt kommune, ville det være irriterende, at de har besluttet sig for, hvad der skal være i de gamle rådhuse, og der så ikke er noget interessant tilbage til Løkken-Vrå. Derfor har jeg bedt Hjørring, Sindal og Hirtshals om at lege, at vi er med dem. Det har de sagt ja til. - Vi har overfor Brønderslev gjort klart, at jo længere vi kommer sydpå, des sværere bliver det for os at gå ind i et samarbejde, tilføjede Knud Rødbro. Landsbyer klemt Muligheder og begrænsninger blev vendt på borgermødet: Hvad vil gavne turismen? Hvem sikrer skoler og institutioners fremtid bedst? Hvor vil der ske vækst? Hvor skabes det bedste skattegrundlag? Et af emnerne var landsbyernes rolle i en ny stor kommune. Og her udtrykte især landsbyrådets formand Jan Glenstrup fra Rakkeby bekymring for et demokratisk underskud. En bekymring han deler med borgmester Knud Rødbro. - Jeg kan godt være bekymret for det nære samfund. Selvom man ikke kan tage folk i ed de næste 20-30 år, kan man i forhandlingerne lave en form for håndfæstning, så vi kan bevare de kvaliteter, vi har i Løkken-Vrå Kommune, sagde Jan Glenstrup, der henviste til traditionerne for landsbyråd i Løkken-Vrå, Hirtshals, Sindal og Løkken-Vrå. - Du har ret i, at landsbyråd bliver mere nødvendige, jo større kommunerne bliver. Ellers bliver landsbyerne ikke hørt. Så får den enkelte landsby ikke et ben til jorden. Et landsbyråd vil man lytte til. Der er en stor risiko for, at landdisktrikterne bliver taberne. Det kan næsten ikke undgåes. Vi skal være opmærksomme på, hvordan det løses, sagde Knud Rødbro. I en hjørringvendt-kommune vil Løkken-Vrås borgere udgøre 13 procent, mens de i en brønderslevmodel med Pandrup vil udgøre 22 procent af befolkningen. Peter Ussing Olsen talte varmt for lokalråd. - Men vi må så også have de lidt større byer ind. Der skal være mulighed for at oprettet lokalråd hvert sted - som man i dag vælger ældreråd og skolebestyrelser. Det skal med ind i forhandlingerne, så der helt naturligt bliver oprettet lokalråd, sagde Peter Ussing Olsen. Nord eller syd Kun få borgere tilkendgav, hvilken kommune de ønsker at høre til - men den svage tendens var, at Hjørring stod øverst på ønskesedlen. Arne Brix pegede dog på et Brønderslev-samarbejde: - Vi vil i Løkken-området få vanskeligere ved at trænge igennem i et samarbejde nordpå. Turistmæssigt vil vi få mest glæde og gavn af Brønderslev og Pandrup. Dette synspunkt delte Jørgen Ussing Bømler ikke. Han mener, at Løkken både geografisk og kulturelt har mere til fælles med Lønstrup: - Turismen mod nord er langt mere varieret. Men det er måske ikke et valg om nord eller syd. Det kunne være spændende at have den tredje mulighed åben - både nord og syd. Folkets røst - Laver I en oppinionsundersøgelse, hvor man kan få lov at give sin mening til kende. Vi vil gerne høres, lød opfordringen fra Birthe Helledie. - Det har vi snakket om. Men vi har ikke truffet beslutning endnu, svarede Knud Rødbro og tilføjede, at emnet efter hans mening er for uoverskueligt til en folkeafstemning. Frode Larsen går ind for en folkeafstemning. Det sammen gør Peter Have. - Jeg vil tale varmt for, at vi spørger borgerne. Det er hamrende vigtigt, at borgerne giver udtryk for, hvilken struktur de skal tilhøre, sagde Peter Have. Peter Ussing Olsen opfordrede til, at man i stedet laver en oppinionsundersøgelse. - Det vil give et nuanceret billede. Og en oppinionsundersøgelse skaber ikke forventning om, at I som kommunalpolitikere skal træffe et bestemt valg. Efter mødet stod Knud Rødbro ikke med en færdig løsning, hvilket han heller ikke havde forventet: - Processen og dialogen med borgerne er vigtig - at folk bliver hørt. Til sidst må vi i kommunalbestyrelsen lave en konklusion.