Lokalpolitik

Landsbyer kan mindske kriser

ØKONOMI:Vi er i en krisetid. Vi hører hver dag om den økonomiske krise, der er kommet over os udefra, og som kan blive langvarig. Der er også krise i det politiske nærdemokrati. Den er mere selvforskyldt, men den kan også blive langvarig. Men meget tyder på, at landsbysamfundene kan mindske de to alvorlige kriser. Krisen i det politiske nærdemokrati skyldes den politiske og kommunale centralisering. I dag har vi kun 98 storkommuner og kun ca. 2000 kommunalpolitikere. Storkommunerne er blevet uoverskuelige, og politikerne er blevet usynlige. Kun borgmesteren og udvalgsformændene er fremme i lyset. Mange politiske foreninger er blevet nedlagt, og medlemstallet og den politiske interesse sygner hen. Det kan blive svært at finde kandidater til det kommende kommunalvalg. Men i mange landsbysamfund er borgerne aktive, og lokalråd, landsbyråd og beboerforeninger arbejder seriøst sammen med de lokale beboere på at skabe vækst og udvikling i deres lokalsamfund. Meget tyder på, at landsbysamfundenes folkelige engagement kan komme politikerne og det kriseramte politiske nærdemokrati til hjælp. Flere og flere lokale ildsjæle overvejer at melde sig på den politiske bane og lade sig opstille til det kommende kommunalvalg. Landsbysamfundene vil være aktive i både forsamlingshus og byrådssal. Den økonomiske krise rammer os alle, men ikke mindst erhvervslivet. Den ene virksomhed efter den anden må i disse måneder afskedige ansatte, og mange konkurser lurer lige om hjørnet. Og nye iværksættere har i dag ikke økonomisk mulighed for at starte op. Skal de først købe en af kommunens erhvervsgrunde, opføre hal og indrette et værksted og have familien boende i et parcelhuskvarter, så har banken for længst sagt nej. Her kan landsbysamfundene hjælpe. Der er på landet mange tomme bygninger af god kvalitet. Iværksættere og selvstændige kan her til en overkommelig pris etablere sig. Og mange landsbysamfund har i dag bredbåndsnet, så højteknologiske virksomheder også kan være på landet. Ofte er der også en bolig tilknyttet de ledige bygninger, så familien kan bo tæt på virksomheden. Nye arbejdspladser og mere bosætning i vore landsbysamfund kan være med til at bevare skolen, børnehaven, foreningslivet, kulturen og det lokale fællesskab. Landsbysamfundene kan mindske de to alvorlige kriser.