Landsbyer lever - på trods

I sit Synspunkt (29.9.) fortæller John Hammer, hvordan han oplever forældres protester mod lukning af landsbyskoler som en gidseltagning af børnene for at bevare landsbyerne.

Hans argumenter herfor bygger på egne oplevelser i 40’erne samt på antagelser om skolevæsnet i 60’erne og i dag. Man kan undre sig over, hvor J.H. har sin viden fra om nutidens skoler? Samtlige undersøgelser i dag viser, at kvalitet i folkeskolen ikke har noget med størrelsen at gøre, men derimod med den enkelte skoles parathed og evne til udvikling, lærernes faglighed og evne til at skabe sociale rammer, der giver børnene overskud til læring og ikke mindst forældrenes engagement. Jeg er tidligere skolebestyrelsesformand i tre perioder på den lille landsbyskole i Nørholm. I perioden har jeg deltaget i videreudviklingen af vores egen (folke)skole samt fulgt andre skoler i Aalborg Kommune og i Nordjylland som medlem af bestyrelserne for det daværende FFS (Foreningen af Forældrevalgte Skolebestyrelsesmedlemmer) samt det landsdækkende Skole og Samfund. Det er min klare opfattelse, at når forældre kæmper for deres børns skole, så gør de det først og fremmest, fordi børnene trives dér, men selvfølgelig også, fordi skolen er en tæt integreret del af lokalsamfundet. Men for at bevare skolen og gøre den attraktiv at være lærer på, er det nødvendigt med en nogenlunde jævn tilstrømning af elever, og derfor skal det også være attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i landområderne – ikke kun i større byer. Det betyder rigtig meget, om der er en skole i en landsby – bare spørg enhver ejendomsmægler. Det er et spørgsmål om politisk vilje til at bevare liv i landsbyerne. Det sker gennem en bevidst bosætningspolitik, og det er helt sikkert, at de allerfleste landsbyer har masser af ildsjæle, der er parat til at gøre en stor indsats. Og sådan er en god spiral sat i gang – til gavn for kvaliteten og mangfoldigheden i skolevæsnet og i vores samfund. Uanset om en skole er stor eller lille, så skal kvaliteten være i orden. Det ville være klædeligt, om politikerne koncentrerede sig om dette i stedet for at skyde med bredhagl og undergrave eksistensen for velfungerende skoler – store som små. Jeg er dog helt enig med J.H. i, at mange skoler slet ikke er vedligeholdt godt nok – men det er en helt anden ”kasse”, og JH skal ikke tro, at en skole er fredet for indgreb og nedskæringer, selvom den har fine, nybyggede rammer!