EMNER

Landsbyer skal ikke nøjes

Palle Christensen fra Farstrup antyder her i avisen, at der investeres mindre i landsbyerne end i Nibe by. Den opfattelse må bero på en misforståelse. I teknisk udvalg er vi meget bevidste om at fordele midlerne ligeligt i hele kommunen. Eksempelvis kan nævnes, at parkeringspladsen ved det nye idrætsanlæg i Nibe stadig ligger i grus, og samtidig kan jeg oplyse, at parkeringspladsen ved skolen og hallen i Farstrup bliver lavet i uge 40, 41 og 42. Det har nu vist sig, at asfalt priserne er blevet så meget billigere, at pakeringspladsen kan laves for det beløb, der er i overskud fra skolebyggeriet. Derudover har teknisk udvalg søgt byrådet om at frigive det beløb vi har på budgettet til belysningsanlæg, så projektet kan laves som oprindelig planlagt. Det skal også nævnes, at Præstegårdsvej og Schmidtsvej renoveres i uge 43, 44 og 45, og at der i uge 43 opsættes kummer på Nymøllevej i et forsøg på at bedre trafiksikkerheden gennem Farstrup by.