Landsbyer til kamp for overlevelse

Landsbyrådet arrangerer heldags borgermøde i alle landsbyer i kommunen for at drøfte fremtidsmulighederne

EMNER 3. september 2002 08:00

NØRAGER: Borgerne i landsbyerne i Nørager Kommune skal nu alle høres om, hvordan de som små samfund overlever med trusler om butiksdød og færre arbejdspladser hængende over hovedet. Allerede i foråret modtog kommunen 300.000 kroner i støtte fra Indenrigsministeriets Landdistriktpulje som grundlag for at skabe en bæredygtig udvikling i landsbyerne, og nu skrues der op for projektet med en møderække i alle landsbyerne i løbet af efteråret og vinteren. Landsbyrådet står bag projektet med titlen " Fra overlevelse til bæredygtig udvikling", og der indledes med et borgermøde 28. september i Haverslev efterfulgt af møder i Rørbæk, Mejlby, Stenild og Ravnkilde. - Landsbyrådet skal simpelthen være katalysator for at sætte en positiv proces i landsbyerne i gang. Alle borgere med lyst til at deltage er velkomne til borgermøderne, forklarer kommunalbestyrelsesmedlem Ejvind Lassen (L) som formand for den godt to år gamle forening. Foreningslivet med Allerede i foråret - efter tildeling af de 300.000 kroner i støtte - indledte Landsbyrådet arbejdet med at planlægge første etape af projektet. Den omfatter afdækning af de lokale ressourcer samt aktiv involvering af landsbyernes foreningsliv. - For at de planlagte, dagslange borgermøder kan blive mest muligt konstruktive, har vi på forhånd fastlagt en dagsorden. Vi kalder møderne fremtidsværksteder, hvor borgerne kan lufte deres idéer og visioner, som sidst på dagen gennemgås i fællesskab og prioriteres, forklarer Ejvind Lassen. Alle fra 16 år og opefter kan deltage i borgermøderne. Efter de fem første landsbymøder kommer turen til Nørager, Binderup sammen med Kgs. Tisted og Nysum, så samtlige landsbyer i kommunen er dækket ind. Tredje og sidste etape i det planlagte projekt med at skabe en bæredygtig udvikling i landsbyerne er at udforme en egentlig landdistriktspolitik i Nørager Kommune. En politik, der skal være med til at bane vejen for tildeling af flere offentlige støttekroner til projekter og aktiviteter i kommunens mange lokalsamfund. Møderækken og det skriftlige oplæg til en landdistriktpolitik i Nørager Kommune skal efter planen være afsluttet og ligge klar på tryk senest 31. maj næste år.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...