EMNER

Landsbyer under lup

Spørgeskema på vej ud til 41 landsbyer i Vesthimmerland

LANDSBYEN SJØ­STRUP er en af de byer, hvor be­bo­er­ne nu bli­ver bedt om at give de­res ufor­be­hold­ne me­ning om li­vet som landsbybeboer. Foto: Lars Pau­li

LANDSBYEN SJØ­STRUP er en af de byer, hvor be­bo­er­ne nu bli­ver bedt om at give de­res ufor­be­hold­ne me­ning om li­vet som landsbybeboer. Foto: Lars Pau­li

VESTHIMMERLAND:I løbet af den allernærmeste tid lander et omfattende spørgeskema hjemme hos beboerne i de 41 landsbyer i Vesthimmerlands Kommune. Når borgerne har svaret midt i maj, vil resultatet komme til at danne grundlaget for Vesthimmerlands Kommunes nye landdistriktspolitik. - Vi får en fantastisk viden om, hvad der rør sig i landsbyerne og vores nye landsbyinnovator får et gedigent udgangspunkt for sit arbejde, forklarer Asger Andersen (S), der er formand for Landsbyudvalget. Spørgeskemaet er ganske omfattende, og er en blanding af tipskuponagtige svar og lejlighed til at komme med kommentarer og synspunkter. Borgerne bliver blandt andet bedt om at give et bud på, hvordan de ser netop deres landsby om fem år, og om de betragter byen som en by under udvikling eller afvikling. Mange spørgsmål Desuden vil spørgeskemaet afsløre, hvordan man i de enkelte landsbyer ser et bredt felt af emner som skoler og dagpleje, SFO'er og legepladser, aktivitetsmuligheder, væresteder, ældreboliger, internetadgang, kollektiv trafik, tomme boliger i dårlig stand og byens almene tilstand. - Når vi først har de svar, bliver vi som kommune meget klogere på de behov, der er i landsbyerne, påpeger Asger Andersen. Han forventer, at undersøgelsen også vil kunne danne grundlag for steder i landsbyerne, hvor der i fremtiden skal ske byfornyelse. - Haubro er et godt eksempel på en fin landsby med en forfalden kro, der skæmmer hele billedet, siger han. Antallet af ansøgninger om tilskud til lokale projekter tyder ikke på, at landsbyerne er ved at dø ud. - Det er vores indtryk, at der er masser af energi og virkemod i landsbyerne, siger Asger Andersen, der peget på, at der var ønsker for 700.000 kroner, da man for nylig fordelte landdistriktspuljen på 600.000 kroner. Flere penge til landsbyerne - Derfor er vores indstilling til budgetforhandlingerne, at landdistriktspuljen skal forøges fra 600.000 til en million kroner om året, siger han. Formalia er nu på plads, så kommunen i løbet af ganske kort tid vil kunne slå stillingen som landsbyinnovator - også kendt som landsbyernes handyman - op. For godt et år siden fik Vesthimmerlands Kommune 250.000 kroner fra Indenrigsministeriet til stillingen. Det bliver nu fordoblet med Leader-midler. - Det betyder, at vi kan slå stillingen op som en et-årig projektstilling. Men vi håber selvfølgelig, at det viser sig at være så stor en succes, at kommunen vælger at forlænge stillingen. Hvis vi vil styrke Vesthimmerland som bosætningskommune, spiller landsbyerne også en rolle, påpeger han Landsbyernes handyman får arbejdsplads på Kultur og Fritidsforvaltningen i Løgstør, men vil få en stor del af sin arbejdsdag ude i felten med at hjælpe befolkningen i landsbyerne.