Landsbyerne får deres egen politik

Borgerne skal være med til at udforme den politik, der skal gælde for landdistrikter

FJERRITSLEV:Nu skal landsbyerne i Fjerritslev Kommune have deres egen politik, en landdistriktspolitik. Det bliver op til borgerne selv at påvirke udformningen af denne politik, for Fjerritslev Kommune arrangerer åbne udviklingsværksteder og opfølgningsmøder i de fire skoledistrikter, der tilsammen dækker kommunens opland. Det første møde er i Trekroner Landsbycenter torsdag 28. august. Det følges op med et nyt møde 18. september. Tilsvarende er der udviklingsværksted på Hjortdal Skole 9. september, og det følges op 30. september. På Ørebroskolen er værkstedet 11. september og opfølgningen 25. september. Møderne i Thorup-Klim skoledistrikt er fordelt, så værkstedet er i Klim Forsamlingshus 15. september og det opfølgende møde i Thorup Forsamlingshus 2. oktober. Ideen med udviklingsværkstedet er, at alle beboere får lejlighed til at komme med visioner, forslag og meninger om, hvordan rammerne for fremtidens liv på landet skal være. Det enkelte lokalsamfund får dermed mulighed for at være med i processen fra bunden, så der ikke er noget, der bliver trukket ned over hovedet på nogen. Bidragene, der kommer fra landsbyerne, suppleres med en erhvervskonference for erhvervslivet på landet, og herudfra sammenskrives det færdige resultat, som siden skal vedtages af kommunen. - Det er vigtigt at vi styrker udviklingen i landsbyerne, siger borgmester Otto Kjær Larsen (V) til projektet og fortsætter: - Derfor prioriterer vi det højt at få vedtaget en politik for landdistrikterner. - Det er også en enestående mulighed for på samme tid at få skabt et planlægningsværktøj og samlet bebeoerne i landsbyerne omkring gode ideer og projekter, pointerer Otto Kjær Larsen, der håber, at mange vil tage mod tilbuddet om at deltage i værksteder og møder.