Lokalpolitik

Landsbyerne frygter reform

Nødvendigt at stå sammen, mener landsbyrådsformand

AALESTRUP:Landsbyerne og de tyndt befolkede områder bliver taberne i den kommende kommunalreform. Det frygter Landsbyrådet i Aalestrup, og derfor må landsbyrådene i de enkelte kommuner stå sammen. - Kommunalpolitikere og forskere taler om demokratisk underskud, når de nuværende kommuner lægges sammen til nye med befolkningstal på 50.000 eller flere. Der bliver langt til rådhuset og den tætte kontakt mellem politikere og befolkning i de nuværende landkommuner forsvinder, siger formanden for Landsbyrådet i Aalestrup Kommune Sten Søndergaard. Han mener at stordriften i de nye kommuner vil medføre skolelukninger, nedlæggelse af børneinstitutioner og koncentration af erhvervsudviklingen omkring de største byer - med mindre landsbyerne er i stand til at give politikerne i de nye kommuner et solidt modspil. Derfor har Landsbyrådet i Aalestrup Kommune inviteret landsbyrådene i Viborg Amt og den sydlige del af Nordjyllands Amt til en konference lørdag 12. juni, hvor landsbyrådene skal udveksle erfaringer og diskutere, om der er mulighed for et samarbejde for at forene kræfterne til gavn for de små samfund. - Vi tror, det er nødvendigt at stå sammen, hvis landsbyerne skal have en chance for at blive hørt, når politikerne skal diskutere grundlaget for de nye kommuner. Det siger sig selv, at de fleste medlemmer i de nye byråd vil blive valgt i de større byer og at de hverken har viden eller forståelse for landsbyernes behov og ønsker. Derfor bliver landsbyerne nødt til at stå sammen, hvis vi skal have en chance for at få indflydelse i de nye kommuner, siger Sten Søndergaard. Konferencen i Aalestrup åbnes af formanden for foreningen "Det skæve Danmark", borgmester Flemming Eskildsen, Sundsøre. Desuden bliver der en række indlæg om erfaringerne med landsbyrådsarbejde i forskellige kommuner, mens eftermiddagen skal bruges til at undersøge, om der er basis for et egentligt samarbejde mellem landsbyrådene. - Landsbyrådene er meget forskellige fra kommune til kommune. Nogle steder er det kommunalt nedsatte råd, andre steder er det enkelte landsbyer eller grupper af landsbyer, der står bag et landsbyråd. Derfor er det ikke så lige til at få skabt et samarbejde. Men kærligheden til landsbylivet og engagementet i de små samfund har vi alle til fælles, så jeg tror på, at det kan lykkes at skabe de netværk, der er nødvendige for at blive hørt i fremtiden, siger Sten Søndergaard. I den forbindelse har Landsbyrådet i Aalestrup allieret sig med konsulent Karen Jørgensen fra Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby. Karen Jørgensen har stor erfaring med erfa-grupper og netværkssamarbejde, og hun har påtaget sig at styre processen på Landsbyrådskonferencen.