Lokalpolitik

Landsbyerne i valgkampen

Landsbyrådet i Rebild holder vælgermøde forud for kommunalvalget i november.

Det sker i Aarestrup Forsamlingshus 9. november. Til mødet inviterer rådet to repræsentanter for hver opstillede lister. Mødet er offentligt og debatten tager udgangspunkt i den foreliggende landdistriktspolitik og forslaget til kommuneplan. landsbyrådet forventer tre-fire hovedemner kommer til debat efter oplæg til denne.