Lokalpolitik

Landsbyerne skal udvikles

Der arbejdes i Landsbyrådet for at få mere sikre skoleveje samt for at få en tredje Limfjords-forbindelse

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Eddy Marrup: - En bosætningskommune skal have sikre skoleveje. Arkivfoto: Kurt Bering

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:En ny skole. En børneinstitution. Fællesspisning hver aften i aktivitetshuset. En efterlønsmodtager, der hjælper foreningerne med forefaldende arbejde. Ja, ideerne var mange, da Landsbyrådet i Brønderslev Kommune havde fremtidsværksted. Deltagerne, der kom fra kommunens mindre byer, skruede tiden 20 år frem - til 2028. Ideerne fik frit spil, og der var ingen snak om penge. Så fik alle ellers med firmaet Grobund som tovholder lov til at drømme om, hvordan landsbyerne skal se ud. Og der var mange ideer. Lone Due Bak, formand for Kraghede Borgerforening, præsenterede ideerne på generalforsamlingen i Landsbyrådet i Brønderslev Kommune. Der var enighed om, at det er et tiltag, der skal gentages. Ellers kunne formand for Landsbyrådet, Eddy Marrup, Hallund, fortælle, at der skal arbejdes på, at landsbyerne kan udvikle sig. Her spiller de 400.000 kr., som Brønderslev Kommune stiller til rådighed i form af en landsbypulje, en vigtig rolle. - Jeg har søgt om flere penge, men har fået et nej fra Brønderslev Kommune. Eddy Marrup sagde, at han ønsker puljen til forsamlingshuset skilt ud fra landsbypuljen. 15. marts er sidste frist for at komme med forslag fra de enkelte byer. Eddy Marrup sagde, at noget af det, Landsbyrådet vil satse på er cykelstier. - Vi vil være en bosætningskommune, og så har vi ikke sikre veje for vore børn, der skal i skole. - Vi behøver ikke at have brede cykelstier - i hver sin side af vejen. Vi kan udmærket have cykelstier med trafik i begge retninger. Bestyrelsen blev også opfordret til at blande sig i den tredje Limfjords-forbindelse. Flere af foreningslederne mener, at kø-problemerne omkring Limfjords-tunnelen kan afholde folk fra at flytte nord for Limfjorden. Der var også debat om faldefærdige huse. Eddy Marrup har flere gange været fremme med, at Brønderslev Kommune bør oprette en fond, der opkøber husene. Men Kim Toft mener, at det snarere er en opgave for kreditforeningerne. De kan så opkræve en procentsats på alle lån, og bruge beløbet til opkøb af huse, som så kan jævnes med jorden, og grundene sælges. Der arbejdes også løbende på at forbedre den kollektive trafik. - Vi er lovet bedre information, men det har godt nok knebet med information om ændringer af busser, sagde Eddy Marrup. Eddy Marrup sagde, at politikerne har et ansvar for, at der sker udvikling i landsbyerne. - I en tv-udsendelse er mange landsbyer dødsdømt, og det samme i bladet ¿Samvirke¿. - Det var ikke hyggelig aftenlægning, sagde Eddy Marrup. Kim Toft sagde, at landdistrikterne får stor glæde af de lempede regler for erhverv i tidligere landbrugsejendomme og forretningslokaler. - Byrådet må gå i små sko, sagde Eddy Marrup, der henviste til forslaget om at nedlægge valgsteder. - Der kan spares 15.000-20.000 kr. om året, men det medfører mange gener for handicappede med flere. Ifølge byrådsmedlem Kim Dam (V) var det kun et embedsmandsforslag. Eddy Marrup oplyste, at borgmester Mikael Klitgaard (V) skal have et møde med handicaporganisationerne omkring tilgængelighed til valgstederne.