Landsbyernes fremtid til folkelig debat

KLIM:Landsby4'eren, samarbejdet mellem de fire landsbyskoledistrikter i Fjerritslev Kommune, lægger op til et gedigent folkemøde om et aktuelt emne, landsbyernes fremtid. Det finder sted i Klim Forsamlingshus mandag 14. april. En stribe vigtige spørgsmål for landsbyernes overlevelse og udvikling sættes til debat, og som paneldeltagere er inviteret fire kompetente politikere og fagfolk, der vil komme med hver deres oplæg til aftenens diskussioner og idéudvekslinger. De fire er tidligere skatteminister, folketingsmedlem Ole Stavad (S), Brovst, amtsrådsmedlem og borgmester Knud Kristensen (K), Aars, borgmester Otto Kjær Larsen (V), Fjerritslev, samt den faglige kapacitet Jørgen Elklit fra Århus. Han er noget så usædvanligt som professor i demokrati og underviser i faget ved Aarhus Universitet. Blandt de emner, som arrangørerne håber at få en god debat om, er nærdemokratiets fremtid, når storkommunerne bliver en realitet, Fjerritslev bys rolle i en kommende storkommune, den fremtidige skole- og biblioteksstruktur, tiltrækningen af nye beboere til landsbyerne, ældreboliger og kollektiv trafik på landet, arbejdspladser og turismens muligheder.