EMNER

Landsbyforeninger samler kræfterne

FUSIONBaggrunden er problemer med at få folk til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet

SKJELLERUP:Hvis borgerne i Skjellerup ellers ønsker det, bliver det fusionsdag i morgen, mandag. En ny forening, Skjellerup Borgerhus, ser dagens lys. Skjellerup Borgerhus er en sammensmeltning af Skjellerup Borgerforening og Skjellerup Forsamlingshus. - For et par år siden var borgerforeningen tæt på at lukke og slukke, fordi vi ikke kunne få folk til at stille op til bestyrelsen. Så opstod den tanke at slå de to foreninger i Skjellerup sammen og dermed reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer, forklarer formand for borgerforeningen, Bjarne Bertelsen. Problemet er, siger han, at mange borgere gerne vil løse en opgave i ny og næ, men at ikke ret mange ønsker at tage det organisatoriske slæb. Den nye forening Skjellerup Borgerhus vil få en bestyrelse på i alt syv mod de nuværende to bestyrelser med hver fem. Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i de to foreninger mandag aften i forsamlingshuset. Først er det medlemmerne af Skjellerup Borgerforening, der skal tage stilling til forslaget om fusionering, et kvarter efter kommer turen til medlemmerne af Skjellerup Forsamlingshus. Foreningerne har omkring 70 medlemmer hver, og de er stort set alle gengangere, oplyser Bjarne Bertelsen. Hvis forslagene vedtages på de to generalforsamlinger, bliver der umiddelbart efter valg til bestyrelsen i Skjellerup Borgerhus. Både Bjarne Bertelsen og formand for forsamlingshuset Gert Justesen stiller op til bestyrelsen, men Bertelsen siger, at der ikke bliver kampvalg om formandsposten. Hvem der skal være formand finder man ud af, når bestyrelsen skal konstituere sig. Den nye forenings opgave bliver at drive og vedligeholde forsamlingshuset på Mariagervej 86, vedligeholde legepladsen og varetage borgernes fælles interesser. Ironisk nok er der lagt op til, at man på selvsamme aften, hvor borgerforeningen og forsamlingshuset slår kræfterne sammen, danner en anden ny forening. Det er Skjellerup Ungdomsklub, der holder stiftende generalforsamling. Klubben skal samle de omkring 90 børn i alderen nul til 16, der bor i sognet. - Når vi vil danne Skjellerup Ungdomsklub er det for at blive berettiget til lokaletilskud fra kommunen, forklarer Bjarne Bertelsen. Kommunens folkeoplysningsudvalg har i øvrigt støttet klubben med 17.000 kroner til spil og andre beskæftigelsesmaterialer.