Landsbylokalplaner tages op til diskussion

Lokalpolitik 18. september 2002 08:00

FJERRITSLEV: Der er behov for at få lavet landsbylokalplaner for en række oplandsbyer i Fjerritslev Kommune, og hvordan og i hvilken rækkefølge, det skal ske, vil økonomiudvalget i Fjerritslev tage op på sit næste møde 1. oktober. Egentlig var et udspil med en prioriteret rækkefølge på dagsordenen i denne uge, men der er behov for at få afklaret afgrænsningerne og flere andre ting for de aktuelle områder, forklarer borgmester Otto Kjær Larsen (V). - Vi er ikke klædt godt nok på til at lægge os fast på en prioritering nu, så vi udsætter en stillingtagen til næste møde. De områder, der er nævnt i udspillet, er Slettestrand, Klim, Hjortdal, Gøttrup og V. Thorup, men denne rækkefølge er absolut ikke sikker, og heller ikke diskuteret, understreger borgmesteren. Teknisk forvaltning har beregnet, at der kan igangsættes en landsbylokalplan i 2003, to i 2004 og to i 2005. Planerne vil være af samme type som i Thorupstrand, og derfor også meget tidkrævende. Formålet er især at skabe en klar opdeling i områder til boliger, erhverv, fritidshuse, institutioner mv. Samtidig kan der i en lokalplan fastsættes rammer for skiltning, facader og bygningers materiale, størrelse og udseende.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...