Landsbymodel består

Undervisningsministeriet har givet dispensation til Vorupør, Skjoldborg og Hundborg

Selv om skolerne i Hundborg, Vorupør og Skjoldborg formelt nedlægges og fra 1. august hører under de to overbygningsskoler i Sjørring og Snedsted, kan der fortsat være samdrift mellem skole, børnehave og skolefritidsordning i lokalsamfundet. Også kaldet landsbymodellen. Normalt tillades kun landsbyordninger, hvis en skole har under 150 elever og landsbyen har under 950 indbyggere. Og det gælder fra 1. august ikke længere i Vorupør, Skjoldborg og Hundborg, fordi de nu er dele af større enheder. God nyhed Men nu har undervisningsministeriet meddelt Thisted Kommune dispensation fra folkeskoleloven, sådan at de tre steder som et forsøg kan fortsætte med landsbymodellen i tre år: - Det er en rigtig god nyhed, for det er en model, der virker rigtig godt, siger Tonny Sørensen, afgående formand for Vorupør Børnehus. Læs hele artiklen i Thisted Dagblads søndagsudgave