Landsbyordninger skal have flere penge

Børnehaver får fire gange så højt beløb til inventar som LBO'er. Nu vil kulturudvalget fjerne skævheden

Skolevæsen 12. september 2002 08:00

FJERRITSLEV: Gennem de fem år, de integrerede landsbyordninger ved omegnsskolerne i Fjerritslev Kommune har eksisteret, har de fået et væsentligt mindre beløb til den daglige drift end de kommunale børnehaver. Hvor børnehaverne har fået 41.000 kr. om året til inventar og administration, har LBO'erne fået 15.000 kr., og den skævhed vil kulturudvalget i Fjerritslev nu rette op på. Det sker, efter at skolebestyrelsen ved Trekronerskolen og skolens leder Jens Sørensen over for udvalget har påpeget de ulige tildelingsvilkår, som man finder meget uretfærdige. - Det er vi faktisk enige i, for børnehaver og landsbyordninger må jo have meget ensartede behov på de to områder, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Ejvin Krukow (V). - Den skæve fordeling stammer tilbage fra den tidligere udvalgsstruktur, hvor børnehaver hørte under socialudvalget og integrerede ordninger under kulturudvalget. Nu er de allesammen under børne- og kulturudvalget, og derfor får vi i udvalget mulighed for at fordele midlerne på en anden måde, fortsætter Krukow. - Det forudsætter dog, at vi får hævet bevillingsniveauet i udvalget, som det er foreslået i budgettet for næste år, pointerer han. - Vi er helt klar over, at vi ikke kan nedsætte børnehavernes beløb for at jævne forskellen ud. Vi har jo allerede været i gang med at udjævne på pædagogtimerne, og der skal ikke skæres yderligere i børnehaverne, siger udvalgsformanden. - Vi vil i stedet hæve beløbet til LBO'erne til samme niveau, eller næsten samme niveau, som børnehaverne, og det skal ske allerede fra næste år. Så må vi hente pengene fra andre konti inden for kulturudvalgets område. Der bliver ikke flere penge at gøre med, så vi skal finde dem andre steder. Og det gør vi, fastslår Ejvin Krukow. Tilfredshed Fra Trekronerskolen siger skoleleder Jens Sørensen på skolebestyrelsens vegne, at han er glad for, at kulturudvalget er villig til at finde de ekstra penge til landsbyordningerne. - Det er mange penge, landsbyordningerne har fået mindre end børnehaverne gennem de fem år, over 100.000 kr. Og behovet i de to typer institutioner er jo de samme, siger Jens Sørensen. - Vi får dem nok ikke med tilbagevirkende kraft, men det er godt, hvis der kan blive ligestilling fra og med næste år. Skolebestyrelsen og Jens Sørensen gjorde allerede opmærksom på problemet med uligheden for to år siden, dengang uden at det gav reslutat, og det er en fornyet klage, der nu har fået kulturudvalget til at beslutte en ændring.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...