Lokalpolitik

Landsbyprojekt skal tiltrække flere borgere

SEJLFLOD:Foranlediget af Vagn Borups formandsberetning beskæftigede deltagerne i Sejlflod Erhvervs- og Udviklingsråds årlige generalforsamling på Kongerslev Kro sig meget med et såkaldt landsbyprojekt og en strategifornyelse af Region Aalborg Samarbejdet. - Forretningsudvalget konkretiserede i efteråret et meget spændende projekt "Landsbyen i landsbyen - et bud på morgendagens landsby", der udspringer af et ønske om at udnytte specielt Storvordes nære placering til Aalborg Universitet (AAU) og Nordjyllands Videnpark. Målet med projektet er at få skabt grundlag for morgendagens landsby - og dermed en positiv udvikling i kommunen både bosætningsmæssigt og erhvervsmæssigt, lød det fra Borup, der samtidig noterede: - Generelt har udviklingen været positiv, men slutningen af 2002 tydede på stigende ledighed. - Arbjdet med at realisere Vildmose-projektet fortsætter og fik i løbet af det forgangne år en ny dimension, idet miljøministeren ville udpege to-tre områder med status som naturpark/nationalpark. Erhvervs- og udviklingsrådet har bakket op omkring Sejlflod Kommunes arbejde for at opnå denne status, og det har bl.a. resulteret i henvendelser til de 17 nordjyske folketingsmedlemmer og en skriftlig henvendelse til Miljøstyrelsen. Vagn Borup slog også fast, at rådet vil fortsætte arbejdet med at tiltrække nye borgere. Ud over landsbyprojektet har rådet i løbet af 2002 været med til at afvikle de traditionelle velkomstarrangementer samt igangsat en opdatering af cd-rom'en om Sejlflod Kommune. I det forløbne år har den lokale erhvervsservice, ledet af turist- og erhvervshef Kjeld Kærgaard Jensen, Kongerslev, primært været koncentreret om iværksætterrrådgivning, implementering af IT i mindre virksomheder, eksportkonsultationer, rådgivning i forbindelse med virksomhedsetablering/udvidelsesplaner m.v., markedsføring af kommunen samt muligheder for støtte til private projekter. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen kunne Kjeld Kærgaard afsløre en 2002-balance på 107.831 kr. og et overskud på 33.905 kr. Peer Kristensen, Gudmholm, og Niels Smidt, Sejlflod, genvalgtes til forretningsudvalget, der også består af Vagn Borup og Erik Nielsen, begge Kongerslev, Willy Jørgensen, Mou, og borgmester Kristian Schnoor, Storvorde. Forretningsudvalget fik generalforsamlingens bemyndigelse til at finde et sjette medlem til udvalget, hvis møder også har deltagelse af Inge Overmars, Storvorde, fra Sejlflod Turistforening, kommunaldirektør Jørn Carlsen, Storvorde, og selvfølgelig turist- og erhvervschefen. brula

Forsiden