Velgørenhed

Landsbypuljen sætter gang i frivilligt arbejde

NEDVURDERING:Det undrer os at borgmester Karl Christensen i Nordjyske 24. august fremsætter en så værdiladet mening som : "Der er visse ting der tyder på, at fantasien er ved at være udtømt……." og derved nedvurderer beboerne i de fire landsbyer. Når der søges om midler til en kopimaskine, er det givet, fordi ansøgeren har et behov, eller fordi reglerne for, hvad der kan søges til, ikke på ansøgningstidspunktet var præcise nok. At man nu efter fire år sætter Landsbypuljen i sparekataloget er uforståeligt, idet de 100.000 kr. pr. år må være småpenge for byrådet, men for de 4 landsbysamfund er en stor hjælp til selvhjælp. Vi tror næppe, at byrådet og lokalsamfundene har fået så meget frivilligt og ulønnet arbejde for så få penge. Skal værdien af den frivillige indsats kapitaliseres, skal den kommunale pulje givet ganges med en faktor 4 eller 5, og så kan det sociale samvær mellem dem, der har deltaget i projekterne, jo slet ikke måles i penge. For Veddums vedkommende har midlerne fra Landsbypuljen efter ansøgning udløst yderligere 21.000 kr. fra Friluftsrådet og 15.000 kr. fra Nordjyllands Amts pulje til natur- og kulturmiljøprojekter, og så er der endnu ikke udformet yderligere ansøgninger efter den seneste tildeling fra Landsbypuljen. Det viser, at en blåstempling af et projekt med kommunale midler, ofte kan åbne døre og dermed flere midler til projektet. Når der ikke blev udbetalt midler fra Landsbypuljen i 2003, var det ikke på grund af manglende opfordringer. Vi foreslog, at man lagde ansøgningsfristen inden 1. april 2003, så man kunne bruge eventuelt bevilligede midler i en ansøgning til Leader+ puljen 5. maj 2003. De tildelte midler fra Landsbypuljen er i Veddum anvendt til en lejrplads med bivuakker, grill- og bålplads samt borde og bænke, som benyttes af Veddums borgere og af cyklende turister, til at redde et stykke kulturmiljø – et af HEFs karakteristiske murede transformatortårne – fra nedrivning, til betonbænke, som børn fra Veddum Børnehave har udsmykket med mosaikker, og ved den seneste tildeling er der bevilliget midler til et multtoilet, der opsættes på lejrpladsen som service for dem, der benytter pladsen. Mange midler havner igen i kommunekassen i form af skatter fra materialeleverandører. Herunder kan vi nævne at borde- og bænkesæt er købt hos Virksomheden Hadsund, som er et projekt under Hadsund Kommune, og beløbet havnede direkte i kommunens kasse. Vi var glade for Kommunens initiativ til at oprette Landsbyråd og Landsbypulje i 2000, uden denne hjælp til selvhjælp fra puljen ville vi ikke have kunne udfører disse ting i Veddum. Vi kan kun bakke op om Finn B. Nielsens holdning om ikke at spare Landsbypuljen væk og opfordre det øvrige byråd til at bibeholde Landsbyråd og –pulje i de par år, der stadig er noget, der hedder Hadsund Kommune.